2009-03-26           14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO 27-JO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

1.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.     

Dėl lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms  tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 

3.     

 Dėl lėšų paskirstymo Viešųjų darbų programai vykdyti

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 

4.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

 

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė

 

5.     

Dėl Savivaldybės administracijos 2008 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Danutė Baikauskienė, Centralizuotos buhalterijos  skyriaus vedėja                                                                                      

 

6.     

Dėl Administracinės komisijos prie Šilutės rajono savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė 

 

 

7.     

Dėl Kultūros plėtros programos 2009 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                                                                                                

 

8.     

Dėl Jaunimo programos 2009 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų koordinatorė       

 

 

9.     

Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros programos 2009 metų projektų konkursui skiriamos sumos, konkurso nuostatų patvirtinimo ir delegavimo į projektų atrankos komisijas“ pakeitimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė      

 

 

10.               

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir darbo laiko švietimo įstaigose 2009 metais patvirtinimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

11.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-825 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Pranešėjai: Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

12.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-431 ,,Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

13.               

Dėl leidimo komplektuoti 9 ir 10 klases Degučių pagrindinėje mokykloje 2009-2010 m. m. išimties tvarka

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

14.               

Dėl vidaus struktūros pertvarkos Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

15.               

Dėl klasių komplektų skaičiaus mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2009-2010 mokslo metais, patvirtinimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

Alternatyvus projektas

Dėl klasių komplektų skaičiaus mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2009-2010 mokslo metais, patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 

 

16.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų ir papildomojo ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų koregavimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

17.               

Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo įstaigų vadovų 2008 metų veiklos ataskaitoms

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

18.               

 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

19.               

Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro dalininkų susirinkime

 

Pranešėjai Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Šveikauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja 

 

20.               

Dėl  socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

21.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rita Kamarauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

22.               

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės miesto darbininkų mikrorajono gatvių rekonstrukcija. II etapas“

 

Pranešėjai: Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė;  Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Vaidotas Martinkus, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas 

 

23.               

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės rajono laikino gyvenimo namų statyba“

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Vaidotas Martinkus, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 

24.               

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Verdainės pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“ (Kalinausko g. 10, Šilutė)

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

25.               

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“                                                       

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

26.               

Dėl įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja                          

 

27.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja           

 

 

28.               

Dėl mokyklos pastato, esančio Gardamo seniūnijoje, Šylių kaime, rekonstravimo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja                           

 

29.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1-516 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo patvirtinimo ir tarifų nustatymo“ pakeitimo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 

30.               

Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė     

 

 

31.               

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos visuomenės sveikatos centro

 

Pranešėjai: Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė     

 

32.               

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

33.               

Dėl panaudos sutarties nutraukimo su Šilutės katalikių moterų draugija

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė                  

 

34.               

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė                  

 

35.               

Dėl 2009-01-05 panaudos sutarties Nr. R5-(9.40)-4 su Šylių kaimo bendruomene „Švylys“ laikotarpio pratęsimo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

 

36.               

Dėl ABF „Šilutės Rambynas“ vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų ribų specialiojo plano patvirtinimo

 

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė 

 

37.               

Dėl komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemos patvirtinimo

 

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė 

 

38.               

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0001:191, Rupkalvių k., Pagrynių k. v., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

 

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė 

 

39.               

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:379, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

 

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė 

 

40.               

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8820/0006:39, Šilininkų k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

 

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė 

 

41.               

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8812/0002:280, Kadagiškių k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

 

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė 

 

 

42.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius,  Savivaldybės mero pavaduotojas 

 

43.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nuolatinės sporto komisijos sudarymo

 

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius,  Savivaldybės mero pavaduotojas 

 

44.               

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ 2009 metų veiklos programai“

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų koordinatorė       

 

45.               

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2009 metų veiklos programai“

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų koordinatorė       

 

46.               

Dėl viešosios įstaigos  Šilutės kamerinio dramos teatro 2009 metų veiklos programos patvirtinimo

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

47.               

 Dėl pavedimo detaliuosius planus tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui

 

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė 

 

48.               

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vainuto seniūnijos bendruomenei

 

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

49.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Jono Purlio atleidimo iš pareigų

 

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, rajono meras

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Savivaldybės tarybos sekretorius