2009-02-26  14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO 26-JO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

1.

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės tarybos narys

2.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 2009 metų veiklos programų

Pranešėjai: Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Regina Virginija Kondratavičienė,  Administracijos direktoriaus pavaduotoja

3.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Vaitiekutė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

4.

Dėl  Savivaldybės tarybos 2008-02-05 sprendimo Nr. T1-360 pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

 Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Civilinės  ir priešgaisrinės saugos skyriaus vyriausias specialistas

5.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

6.

Dėl rajono švietimo įstaigų mokytojų atestacijos 2009-2011 metų programų tvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

7.

Dėl Šilutės r. Kintų vidurinės mokyklos nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

8.

Dėl Šilutės sporto mokyklos nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

9.

Dėl Šilutės rajono 2009 m. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

10.

Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos patvirtinimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T1-349 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

12.

Dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

13.

Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

14.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2007 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T1-147  ,,Dėl vienkartinių pašalpų iš Savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo  tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Pranešėjai: Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

15.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2008 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. T1-599  ,,Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo” pakeitimo

Pranešėjai: Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

16.

Dėl Juknaičių savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimo pavedimo Juknaičių seniūnijai patvirtinimo

Pranešėjai: Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja   

17.

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

18.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-712 „Dėl Šilutės rajono kultūros plėtros programos 2009 metų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

19.

Dėl Kultūros plėtros programos 2009 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

20.

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-763 „Dėl Šilutės rajoną reprezentuojančių renginių strategijos 2005 – 2014 metams“ VII dalies – „Strateginiai rajono renginiai“ pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

21.

Dėl pritarimo  sutarties „Dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant projektą „Nemuno žemupio baseino investicinės programos I etapo projektas“ projektui

Pranešėjai: Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas; Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

22.

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

23.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1360 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

24.

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T1-525 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų rengiamų diskotekų bilietų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

25.

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

26.

Dėl sutikimo perimti turtą iš Aplinkos ministerijos

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

27.

Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

28.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis UAB „Šilutės  vandenys“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

29.

Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2009 metų sąmatos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

30.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

31.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį individualiai įmonei V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetui

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

32.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2008 metų ataskaitai

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė - Savivaldybės gydytoja

33.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitai

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė - Savivaldybės gydytoja

34.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2008 metų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitos ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2009 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė

35.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo

Pranešėjai: Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas - gamtosaugininkas

36.

Dėl Šilutės  rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-730 „Dėl Šilutės  rajono savivaldybės želdynų ir  želdinių apsaugos bei tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas - gamtosaugininkas

37.

Dėl pritarimo suformuoti žemės sklypą prie pastatų Kalinausko g. 8, Šilutėje, ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                             

38.

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:143, Šlažų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                              

39.

Dėl pritarimo keisti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8884/0002:353 ir 8884/0002:336, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                             

40.

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:436, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                             

41.

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:576, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                             

42.

Dėl pritarimo keisti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8874/0004:5, 8874/0004:104 ir 8874/0004:255, Šyšos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                              

43.

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:432, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                             

44.

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8854/0005:99, Vorusnės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                             

45.

Dėl Važiavimo keleiviniu transportu  išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausiasis specialistas

46.

Dėl vietinių reguliaraus susisiekimo maršrutų organizavimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausiasis specialistas

47.

Dėl nuomojamų patalpų Šilutės r. sav., Gardamo sen., Šylių k., rekonstravimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausiasis specialistas

48.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1-516 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo patvirtinimo ir tarifų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

49.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-355 „Dėl komunalinių-buitinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo mokesčio dydžio nustatymo“ 1 bei 2 punktų pakeitimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

50.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kostas ir kompanija“ tiekiamos šilumos kainų nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

Alternatyvus sprendimo projektas „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kostas ir kompanija“ tiekiamos šilumos kainų nustatymo“

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

51.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

52.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų kultūros įstaigų pertvarkymo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Georgijus Čvanovas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

53.

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės nuolatinės sporto komisijos sudarymo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Mero pavaduotojas

54.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

55.

KREIPIMASIS „Dėl Dainų  švenčių finansavimo ir organizavimo problemų“

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Virgilijus Pozingis