2009-01-29   14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO 25-JO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

1.         

Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

2.         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vedėja  

3.         

Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T1-665 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo 2009 m. programai skiriamos sumos, programos projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir delegavimo į projektų atrankos komisiją“ pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, vyr. specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė

4.         

Dėl Jaunimo 2009 m. programos konkurso projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, vyr. specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė

5.         

Dėl Šilutės rajono jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir Šilutės rajono jaunimo reikalų tarybos panaikinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, vyr. specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė

6.         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2006-11-30 sprendimu Nr. T1-1358 patvirtintų  „Sidabrinės nendrės“  premijos komiteto veiklos nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

7.         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2006-11-30 sprendimu Nr. T1-1357 patvirtintų  „Sidabrinės nendrės“ premijos nuostatų pakeitimo.

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

8.         

Dėl įstaigų, įmonių ir jų vadovų 2008 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

Alternatyvus sprendimo projektas „Dėl įstaigų, įmonių ir jų vadovų 2008 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo“

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

9.         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo kriterijų

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas;

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

10.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-504 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyr. specialistė – savivaldybės gydytoja

11.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimo Nr. T1-699 „Dėl viešosios įstaigos Žemaičių Naumiesčio ambulatorijos likvidavimo“ papildymo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyr. specialistė – savivaldybės gydytoja

12.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2009-2013 metų veiksmų plano patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyr. specialistė - sanitarijos inspektorė

13.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T1-1327 „Dėl Socialinės globos paslaugų gydymo įstaigose administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

14.     

Dėl laikino apnakvindinimo paslaugų Šilutės rajono savivaldybėje

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

15.     

Dėl sutikimo, kad Albina Zofija Zalcienė statytų priestatą ir ūkinį pastatą

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vedėja  

16.     

Dėl sutikimo, kad Nataša Nadiežda Juškevičienė rekonstruotų butą

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vedėja  

17.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimo Nr. T1-615 „Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos“ pakeitimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė  

18.     

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė 

19.     

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės - Emericho miestų bendradarbiavimo draugijai ir klubui „Moterų seklyčia“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė  

20.     

Dėl sutikimo įregistruoti Šilutės miesto Naujakurių kvartalo bendruomenės buveinę

Pranešėjai: Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė  

21.     

Dėl sutikimo įregistruoti bendruomenės „Kivylių žiburiai“ buveinę

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė  

 

22.     

Dėl pritarimo M. Jankaus pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos projektui

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjai: Rasa Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja ir Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

23.     

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Puoselėjanti žuvų išteklius Sausgalvių polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

24.     

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Bendradarbiavimo modelis naudojant atsinaujinančios energijos šaltinius Pietų Baltijos regiono savivaldybėse“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

25.     

Dėl pritarimo suformuoti žemės sklypą prie pastato Turgaus g. 3A, Šilutėje, ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;  Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

26.     

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0007:2, Ragainės g. 2/ Pagraudos g. 6, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;  Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

27.     

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003;345, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

28.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T1-741 „Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8857/0010:31, Traksėdžių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano rengimo“ pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

29.     

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:671, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

30.     

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:207, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

31.     

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:672, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

32.     

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos  patvirtinimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė; Albina Bumblauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Stasė Skutulienė, darbo grupės pirmininkė, Savivaldybės mero pavaduotoja

33.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Albina Bumblauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė                                    

34.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero fondo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

35.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

36.     

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos 2007-04-27 sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Mockuvienė, Tarybos sekretoriato vyresnioji specialistė

37.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininko skyrimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas;

Projekto rengėja Virginija Mockuvienė, Tarybos sekretoriato vyresnioji specialistė

38.     

Dėl Savivaldybės administracijos struktūros

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyr. specialistė

39.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyr. specialistė

 

40.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 metų I pusmečio darbo plano

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė; Albina Bumblauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Virginija Mockuvienė, Tarybos sekretoriato vyresnioji specialistė

41.     

Dėl Privatizavimo fondo lėšų skyrimo likviduojamai viešajai įstaigai Žemaičių Naumiesčio ambulatorijai

Pranešėjai: Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vedėja  

42.     

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Sveikatos darna“

Pranešėjai:  Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė  

 

 

43.     

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės medicinos centrui“

Pranešėjai:  Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

44.     

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį individualiai įmonei V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetui

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė  

45.     

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Turto tarnybos prie Ūkio skyriaus vedėja  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis