Šilutės rajono savivaldybės administracija viešo aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

2023 m. vasario mėn.

 

Elektroniniai aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje

 http://www.e-varzytynes.lt/

              

Eil. Nr.

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas

Pradinė pardavimo
kaina, Eur

1.       

Pastatas – sargo namelis (bendras plotas 46,86 kv. m) ir jiems priskirtas 0,0227 ha valstybinės žemės sklypas;

Šilutė, Pušų g. 4

Detalus aprašymas

Sklypo planas, pastato planas

Nuotraukos

10 000,00

iš jų:

pastato kaina

8707,27

žemės sklypo kaina

905,53

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina 

387,20

2.       

Butas (plotas 25,18 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: 6-4(1/2 iš 11,45 kv. m), a-1(1/4 iš 9,98 kv. m);

Šilutė, Turgaus g. 7-4

Turto naudojimo sąlyga: parduodamas objektas yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės - Šilutės miesto istorinės dalies (unikalus kodas 12331) teritorijoje.

Detalus aprašymas

Buto planas

Nuotraukos

13 500,00

3.       

Butas (plotas 30,91 kv. m);

Šilutė, Tilžės g. 39 A-2

Turto naudojimo sąlyga: parduodamas objektas yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės - Šilutės miesto istorinės dalies (unikalus objekto kodas 12331) teritorijoje

Detalus aprašymas

Buto planas

Nuotraukos

14 670,00

4.       

Butas (plotas 15,07 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-1(1/5 iš 13,43 kv. m), a-2(1/5 iš 5,70 kv. m);

Šilutė, Valstiečių g. 12-5

Detalus aprašymas

Buto planas

Nuotraukos

4 140,00

5.       

Gyvenamojo namo 47/100 dalis (parduodamų patalpų plotas 73,49 kv. m), tvarto pastato (plotas 62,00 kv. m) 1/2 dalis, daržinės pastatas (plotas 35,00 kv. m) ir jiems priskirtas 794/1640 (0,0794 ha) bendro naudojimo valstybinės žemės sklypas;

Šilutės r. sav., Katyčiai, Stoniškių g. 3

Turto naudojimo sąlyga: parduodamas objektas yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės - Katyčių miestelio istorinės dalies (unikalus objekto kodas 30184) teritorijoje.

Detalus aprašymas

Sklypo planas, pastato planas

Nuotraukos

6 710,00

iš jų:

pastatų kaina

 5 498,85

žemės sklypo kaina

902,60

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina 

308,55

6.       

Gyvenamasis namas (plotas 54,17 kv. m), ūkinis pastatas (fiziškai pažeistas, baigtumo procentas: 17 %) (plotas 57,00 kv. m), šulinys ir jiems priskirtas 0,2430 ha valstybinės žemės sklypas;

Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., Vėjo g. 1

Turto naudojimo sąlyga: parduodamas objektas yra valstybės saugomo Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje.

Detalus aprašymas

Sklypo planas, pastato planas

Nuotraukos

36 050,00

iš jų:

pastatų ir šulinio kaina 

12 878,21

žemės sklypo kaina

22 844,99

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina 

326,80

7.       

Butas (plotas 40,73 kv. m);

Šilutės r. sav., Rusnė, Šilutės g. 6-1

Turto naudojimo sąlygos: 1. parduodamas objektas yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės - Rusnės miestelio istorinės dalies (unikalus objekto kodas 2933) teritorijoje. 2. parduodamas objektas yra valstybės saugomo Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje.

Detalus aprašymas

Buto planas

Nuotraukos

13 500,00

8.       

Butas plotas 61,09 kv. m);

Šilutės r. sav., Rusnės mstl., Skirvytėlės g. 11A-2

Detalus aprašymas

Buto planas

Nuotraukos

15 000,00

 

9.       

Darželio – mokyklos pastatas (plotas 350,31 kv. m), kiemo aikštelė, pavėsinės 4 vnt.,  ir jiems priskirtas 0,4708 ha žemės sklypas;

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k., Vingio g. 1

Detalus aprašymas

Sklypo planas, pastato planas

Nuotraukos

135 000,00

 iš jų:

pastato ir statinių kaina 109 458,00

žemės sklypo kaina

25 542,00

10.   

Pastatas – mokykla (plotas 934,32 kv. m), kiemo aikštelė ir jiems priskirta 11550/24929  (1,1550 ha) savivaldybės žemės sklypo dalis (sklypo plane pažymėta „2“);

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k., Mirglono g. 9

Detalus aprašymas

Sklypo planas, pastato planas

Nuotraukos

66 000,00

iš jų:

pastato ir statinių kaina  54 363,55

 žemės sklypo kaina

 11 539,65 

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina

96,80

11.

 

Pastatas – mokykla (plotas 1520,42 kv. m), pastatas – valgykla (plotas 337,40 kv. m), pastatas – skalbykla (plotas 111,19 kv. m), pastatas – garažas (plotas 138,05 kv. m), pastatas – bendrabutis su valgykla (plotas 4775,46 kv. m), pastatas – sandėlis (plotas 160,00 kv. m), pastatas – sandėlis (plotas 79,00 kv. m), kiemo statiniai aikštelė, tvora, jiems priskirtas 3,1640 ha valstybinės žemės sklypas nuomojamas;

Šilutės r. sav., Rusnė, Taikos g. 2

Turto naudojimo sąlygos: 1. parduodamas objektas yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės - Rusnės miestelio istorinės dalies (unikalus objekto kodas 2933) teritorijoje. 2. parduodamas objektas yra valstybės saugomo Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje.

Detalus aprašymas

Sklypo planas, pastatų planai

Nuotraukos

2 700 000,00

iš jų:

pastato ir statinių kaina 

2 699 603,72

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina

396,28

 

Elektroniniai aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje: http://www.evarzytynes.lt/

 

Registracijos į elektroninį aukcioną pradžia 2023-02-21 0.00 val., pabaiga 2023-02-22, 23.59 val.

 

Elektroninio aukciono pradžia 2023-02-27, 9.00 val., pabaiga 2023-02-28, 13.59 val.

 

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į konkretų elektroninį aukcioną. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui bei nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kainai sumokėti: 

LT04 4010 0510 0334 6727, Luminor Bank AB, banko kodas 40100, gavėjas - Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, adresas -  Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

Išsami informacija apie aukcionų sąlygas skelbiama interneto svetainėse: www.evarzytynes.lt ir  www.silute.lt, nuoroda „Verslininkams → aukcionai“. 

Aukcionų organizatorius – Šilutės rajono savivaldybės administracija, kodas 188723322, buveinė: Dariaus ir Girėno g. 1 LT-99133 Šilutė.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, dėl jo apžiūros sąlygų ir laiko, pirkimo-pardavimo sutarčių projektų kreiptis į: Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistę Daivą Thumat, tel. (8 441) 79 210, mob. 8655 94796, el. paštas daiva.thumat@silute.lt

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:

1) Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;

2) įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;

3) kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;

4) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

5) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

6) kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:

1) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

2) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

3) kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia skaitmenines kopijas atitikties Konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus lietuvių kalba (išverstus į ją): Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys - legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus.

Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje https://www.evarzytynes.lt/evs/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 "Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo" bei Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. P1-142.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, kai žemės sklypas parduodamas, terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti atsakingam darbuotojui el. paštu daiva.thumat@silute.lt.

Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178, 61 p.).