Šilutės rajono savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

2018 m. vasario mėn.

              

Eil. Nr.

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas

Pradinė
pardavimo
kaina, Eur

Aukciono
vykdymo
laikas

1.       

IMG_20171129_153107

Muziejaus pastatas (plotas 276,28 kv. m), arklidės pastatas (plotas 106,00 kv. m), šulinys ir jiems priskirtas žemės sklypas (plotas 0,2023 ha)

Šilutė, Lietuvininkų g. 36

Detalus aprašymas

Patalpų planas, sklypo planas

Nuotraukos

150 000,00

iš jų:

pastatų ir šulinio kaina 116 471,00

žemės kaina 33 529,00

2018-02-20

10.15 val.

2.       

IMG_20170316_143833

Administracinis pastatas (plotas 695,50 kv. m), ūkinis pastatas (plotas 86,00 kv. m), ūkinis pastatas (plotas 82,00 kv. m) ir jiems priskirtas žemės sklypas (plotas 0,4350 ha)

Stadiono g. 10, Šilutė

Detalus aprašymas

Patalpų planas, sklypo planas

Nuotraukos

126 120,00

iš jų:

pastatų kaina 98 126,00

žemės kaina 27 994,00

2018-02-20 10.30 val.

3.       

Mokyklos pastatas  (plotas 849,15 kv. m), katilinės pastatas (plotas 11,86 kv. m), kiemo aikštelė ir jiems priskirtas žemės sklypas (plotas 1,3025 ha)

Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Pašyšių k., Ateities g. 7

Detalus aprašymas

Patalpų planas, sklypo planas

Nuotraukos

17 145,00

iš jų:

pastatų kaina 9780,00

žemės kaina 7220,00

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina 145,00

2018-02-20

10.45 val.

4.       

P6220077

Pastato – miegamojo korpuso 705/10000 dalis (plotas 72,58 kv. m) ir šiam objektui priskirta bendro naudojimo žemės sklypo 215/13310 dalis (0,0215 ha)

Mažosios Lietuvos g. 2A, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav.

Detalus aprašymas

Patalpų planas, sklypo planas

Nuotraukos

900,00

iš jų:

pastato dalies kaina

718,00

žemės sklypo dalies kaina 182,00

2018-02-20

11.00 val.

5.       

Avarinės būklės gyvenamojo namo 50/100 dalis (plotas 60,05 kv. m), ūkinio pastato 20/100 dalis (plotas 26,80 kv. m) ir šiam objektui priskirta bendro naudojimo žemės sklypo 800/1600 dalis (0,0800 ha)

Kukorų g. 24, Petrelių k., Saugų sen., Šilutės r. sav.

Detalus aprašymas

Patalpų planas, sklypo planas

Nuotraukos

872,00

iš jų:

gyvenamojo namo dalies ir ūkinio pastato dalies kaina 528,00

žemės sklypo dalies kaina 132,00

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina 212,00

2018-02-20

11.15 val.

6.       

20160302_120036 

Boilerinės pastatas (plotas 66,92 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 0,0322 ha žemės sklypas

Liepų g. 1A, Grabupių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.

Detalus aprašymas

Patalpų planas, sklypo planas

Nuotraukos

1490,00

iš jų:

pastato kaina 835,00

žemės sklypo kaina 332,00

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina 323,00

2018-02-20

11.30 val.

7.       

Šilutė 150105 011

Butas  (plotas 18,73 kv. m)
Šilojų g. 18-3, Traksėdžių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.

Detalus aprašymas

Patalpų planas
Nuotraukos

167,00

2018-02-20

11.45 val.

8.       

PA270061

Negyvenamoji patalpa – ambulatorija (plotas 451,49 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: R-3(1/2 iš 7,36 kv. m), R-9(1/2 iš 17,06 kv. m), R-14(1/5 iš 7,10 kv. m), R-15(1/5 iš 9,38 kv. m), R-25(1/2 iš 4,38 kv. m), 4-1(1/3 iš 14,92kv.m)

Klaipėdos g. 9-4, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav.

Detalus aprašymas

Patalpų planas

Nuotraukos

25 515,00

2018-02-20

13.00 val.

9.       

039

Negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos (plotas 60,40 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: R-14(1/5 iš 7,10 kv. m), R-15(1/5 iš 9,38 kv. m), 4-1(1/3 iš 14,92 kv. m)

Klaipėdos g. 9-5, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav.

Detalus aprašymas

Patalpų planas

Nuotraukos

5176,00

2018-02-20

13.15 val.

10.   

PA120130

Avarinės būklės gyvenamasis namas (plotas 121,26 kv. m) ir jam priskirtas 0,1708 ha ploto žemės sklypas

Gudobelių g. 6, Sugintų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav.

Detalus aprašymas

Patalpų planas, sklypo planas

Nuotraukos

2227,00

iš jų:

pastato kaina

1531,00

žemės sklypo kaina 426,00

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina 270,00

2018-02-20

13.30 val.

11.   

PA120219

Gyvenamojo namo 41/100 dalis (plotas 94,93 kv. m), inžinerinio statinio – šulinio 50/100 dalis ir jiems priskirta bendro naudojimo žemės sklypo 1886/4600 dalis (0,1886 ha)

Medeinos g. 21, Meišlaukių k., Usėnų sen., Šilutės r. sav.

Detalus aprašymas

Patalpų planas, sklypo planas

Nuotraukos

1095,00

iš jų:

pastato dalies ir šulinio dalies kaina 628,00

žemės sklypo dalies kaina 176,00

žemės sklypo dokumentų parengimo kaina 291,00

2018-02-20

13.45 val.

 

 

Prašymo įregistruoti viešame aukcione forma (dokumentas atsisiųsti).

                                                                                                      

Aukcionų organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

 

Į aukcionus registruojama 2018 m. vasario 19 d. nuo 8.00 val. iki 16.30 val., vasario 20 d. nuo 8.00 val. iki 10.00 val. pirmame aukšte „Viename langelyje“, Šilutės rajono savivaldybės administracijos patalpose, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

Tiesioginiai aukcionai vyks aukciono dalyviams susirinkus Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje (Nr.215) aukciono vykdymo laiku.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Šilutės rajono savivaldybės administracijos (kodas 188723322), Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, sąskaitą LT04 4010 0510 0334 6727, Luminor Bank AB, banko kodas 40100). Atsiskaitymo už aukcionuose įgytą turtą terminas: ne vėliau kaip 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dienos. Pirkimo–pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Pastaba. Valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas viešo aukciono būdu parduodamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A1-1598 patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu.

Išsamesnė informacija skelbiama Šilutės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.silute.lt, nuorodoje verslininkams → aukcionai.

   Darbuotojas atsakingas už informacijos teikimą: Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

  Daiva Thumat, tel. (8 441) 79 210, mob. 8655 94796, el. paštas daiva.thumat@silute.lt.