Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SV03

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra (atnaujinta 2018-06-04)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Konsultacijos, atsakymai į klausimus dėl švietimo įstaigų veiklos organizavimo, teisės aktų įgyvendinimo švietimu besirūpinantiems valstybės tarnautojams, švietimo teikėjams, fiziniams asmenims.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Švietimo skyrius pagal juridinių ir fizinių asmenų pateiktus prašymus teikia konsultaciją žodžiu arba išaiškinimą raštu dėl teisės aktų, vadybinės, organizacinės ar ugdymo veiklos vykdymo švietimo įstaigose.

Kreipdamasis interesantas pateikia prašymą raštu arba kreipiasi žodžiu.
Raštu pateiktas prašymas registruojamas, į jį atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymas adresuojamas Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Švietimo įstatymas ir kiti švietimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašyme interesantas turi nurodyti:

vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, gyvenamąją vietą, savo darbovietę; besikreipiantys juridiniai asmenys nurodo adresą, kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefono numerį;

klausimą dėl jam aktualaus švietimo veiklą reglamentuojančio teisės akto įgyvendinimo ar išaiškinimo;

atskirais atvejais prie prašymo interesantas gali pateikti papildomas dokumentų kopijas ar kitą aktualią medžiagą, kitus duomenis, kurie, jo nuomone, gali būti svarbūs atsakant į klausimą.

Prašymas turi būti pasirašytas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prie prašymo gali būti pridėta papildomų dokumentų kopijos, kita aktuali medžiaga ar duomenys.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Dainora Butvydienė

tel. (8 441) 79 286,

el. p. dainora.butvydiene@silute.lt

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja
Vilma Griškevičienė
Tel. 79284

Mob. tel. 8 687 95 800

el. p. vilma.griskeviciene@silute.lt

 

 

Prašymų priėmimas
Šilutės rajono savivaldybė

Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė

328, 330 kabinetai

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Dainora Butvydienė

tel. (8 441) 79 286,

el. p. dainora.butvydiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Į žodinį kreipimąsi iš karto atsako Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas ar specialistas jo apibrėžtos kompetencijos ribose. Į sudėtingesnius paklausimus žodžiu turi būti atsakoma per 5 darbo dienas.
Į paklausimus raštu atsakoma per 20 darbo dienų nuo jų registravimo. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Administracijoje, atsakymo pateikimo terminas dar gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Forma atsisiųsti, pildyti kompiuteriu ir spausdinti

Prašymas dėl konsultacijos švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2004, Nr. 69-2399; 2009, Nr.62-2493), 605.2. punktas.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 Paslauga gali būti tarpinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Švietimo skyriaus bylos indeksas 21.1.28.