Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC46

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinė parama nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

Visi asmenys, grįžę iš įkalinimo vietos, kreipiasi į Socialinės paramos skyrių

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimas Nr. T1-2140 ,,Dėl vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, atsižvelgiant į aplinkybes:
- prašymas (pildomas Socialinės paramos skyriuje ar seniūnijoje);
- asmens tapatybės dokumentai;
- pažymos apie darbingų šeimos narių pajamas už tris paskutinius mėnesius;

- pažymą apie priteistas ar mokamas/nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;

- kompensuojamų vaistų pasą su apmokėjimo kvitais, receptinių vaistų įsigijimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

- gydymo įstaigos pažymą apie ligą, nelaimingą atsitikimą;
- pažyma iš įkalinimo įstaigos;

-pažyma iš Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie gaisrą ar stichinę nelaimę ;

- banko sąskaitos numeris;

- kiti dokumentai pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos per. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių per. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Miesto gyventojai kreipiasi
Į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 106 kabinetas, Tel. 79257
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT 99133

Seniūnijų gyventojai, išskyrus grįžusius iš įkalinimo įstaigos asmenis, kreipiasi į seniūnijų socialinio darbo organizatores:

► Šilutės seniūnijos socialinio darbo organizatorę Liną Ozgirdaitę, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 62 125, el. p. lina.ozgirdaite@silute.lt;

► Gardamo seniūnijos socialinio darbo organizatorę Danguolę Liulaitienę, Liepų g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 43 292, el. p. danguole.liulaitiene@silute.lt;

► Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorę Vitą Gečienę, Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 654, el. p. vita.geciene@silute.lt;

► Katyčių seniūnijos socialinio darbo organizatorę Kristiną Aužbikavičienę, Katyčių mstl., katyčių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 41 685, el. p. kristina.auzbikaviciene@silute.lt;

► Kintų seniūnijos socialinio darbo organizatorę Jadzė Makarienę, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 47 187, el. p. jadze.makariene@silute.lt;

► Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorę Sandrą Leliungienę, Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 260, el. p. sandra.leliungiene@silute.lt;

► Saugų seniūnijos socialinio darbo organizatorę Daivą Kazlauskienę, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 46 848, el. p. daiva.kazlauskiene@silute.lt;

► Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorę Neringą Andrijauskienę, Liepų a. Nr. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 48 204, el. p. neringa.andrijauskiene@silute.lt;

► Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę Audronę Čekanskienę, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 40 132, el. p. audrone.cekanskiene@silute.lt;

► Vainuto seniūnijos socialinio darbo organizatorę Martą Rūtą Miliauskienę, Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Vainuto sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 44 109, el. p. marta.miliauskiene@silute.lt;

► Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorę Almą Pupšienę, Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 59 809, el. p. alma.pupsiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Alvidas Šimelionis,

tel. (8 441) 79 242,

el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Pagal Viešojo administravimo plėtros iki 2010 strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399; 2009, Nr. 62-2493), 605.2 punktą.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.3.29, 17.3.6

 

 

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia