Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC39

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teikimas skirti valstybinę antrojo laipsnio pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Antrojo laipsnio valstybinės pensijos skiriamos motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, ir sulaukusioms pensinio amžiaus ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažintomis neįgaliomis.

Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio (2BP) išmoka.

Asmenų prašymai su pateiktais dokumentais persiunčiami į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretoriatą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų  įstatymas ;  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  ,,Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai*, reikalingi išmokai gauti:

1.      Asmuo pildo tarpininkavimo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelės - kopija;
 2. Motinos gimimo liudijimas (jei yra iki santuokos gimusių vaikų) - kopija;
 3. Santuokos liudijimas (kopija);
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos darbingumo lygio pažymos nuorašą, jeigu asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 5. Daugiavaikės motinos gyvenimo aprašymas (autobiografija) ir charakteristika;
 6. 2 fotografijos dokumentams;
 7. visų vaikų gimimo liudijimų nuorašus ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
 8. mirusių vaikų mirties liudijimų nuorašus ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (vaikai turi būti išauginti iki 8 metų);
 9. dokumentų, įrodančių daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą, nuorašus ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu pavardė buvo pakeista;
 10. visų vaikų charakteristikas, išduotas mokymo įstaigų, darbdavių arba seniūnų (savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos,– seniūno funkcijas įgyvendinančio savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, o vaikų, nuolat gyvenančių užsienio valstybėje, – tos valstybės kompetentingos institucijos). Charakteristikos turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki daugiavaikės motinos prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją pateikimo savivaldybės administracijai dienos;);
 11. Banko sąskaitos numeris.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai kreipiasi
Į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 105, 103 kabinetus

Telefonai 79237; 79236;

Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT 99133

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis,

tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Tarpininkavimo prašymo forma laisva Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra tarpinė

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.3.2