Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos kodas

SOC36

2.

Viešosios paslaugos versija

3 versija

3.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Socialinė parama mokiniams

4.

Viešosios paslaugos apibūdinimas

Mokiniams teikiama šių rūšių socialinė parama:
1. Nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
2. Parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti ir į maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio;

Atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, bei surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (toliau - BTA), mokiniams nemokami pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2 VRP dydžių per mėnesį šiais atvejais:

- ligos (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos);

- nelaimingo atsitikimo;

-netekus maitintojo; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);

-kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų;

-bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius BTA, mokiniams gali būti skiriamas nemokamas maitinimas, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir (ar) parama mokinio reikmenims įsigyti, kai pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės nei 2 VRP, bet neviršija 2,5 VRP dydžių per mėnesį, šiais atvejais:

- šeimos nario ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų ligos atveju (pagal sunkių ligų sąrašą);

-nelaimingo atsitikimo (nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės; patekus į sunkią materialinę padėtį, kai sutrikdoma sveikata, t. y. žmogus patiria fiziologinius sužalojimus (cheminis, terminis, fizinis poveikis);

- netekus maitintojo;

- kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);

- kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;

- bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;

- kai mokinys patiria socialinę riziką, arba mokinį augina bendrai bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

Prašymą-paraišką galima pateikti: dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.; dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.; dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.

Mokinio reikmenims įsigyti per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka – 80,00 Eur.

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.


5.

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas


 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimu Nr. T1-693 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“


 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai*, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

1. prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje ar seniūnijose pagal vieno iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą(prašymo forma: SP-11 arba SP -11(A));

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);

4. kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą, pareiškėjas pildo prašymą socialinei paramai mokiniams gauti, pajamų pristatyti nereikia.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Viešosios paslaugos teikėjas

Miesto gyventojai kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT - 99133:

102 kabinetas - tel. (8 441) 79 240;

104 kabinetas - tel. (8 441) 79 274;

105 kabinetas - tel. (8 441) 79 237;

108 kabinetas - tel. (8 441) 79 238;


Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialinio darbo organizatores:

► Šilutės seniūnijos kaimiškosios dalies socialinio darbo organizatorę, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 62 125; mob. 8 611 30886;

► Gardamo seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 43 292; mob. 8 699 26391;

► Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 654; mob. 8 640 55397;

► Katyčių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 41 685; mob. 8 659 93185;

► Kintų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 47 187; mob. 8 615 50920 ;

► Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 260; mob. 8 655 94818;

► Saugų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 46 848; mob. 8 659 17226;

► Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų a. Nr. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 48 204; mob.. 8 659 18367;

Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 40 132; mob. 8 655 94810;

► Vainuto seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Vainuto sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 44 109; mob. 8 659 60716;

► Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 59 809; mob. 8 656 21396;

9.

Viešosios paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma SP-11

Prašymo forma SP-11(A) nevertinant gautų pajamų

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant viešąją paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Viešoji paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie viešosios paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Viešai paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma viešosios paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.4.1