Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC36

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinė parama mokiniams

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio;
2. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio, gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

3. Atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniams nemokamas maitinimas gali būti skiriamas, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2 VRP dydžių per mėnesį šiais atvejais:

- kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi nenumatytų išlaidų dėl nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo;

- kai vaiką (vaikus) augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys ar neįgalus vienas gyvenantis asmuo;

- kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina tris ir daugiau vaikų;

- kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo yra įtraukti į socialinės rizikos šeimų sąrašą ir jiems yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Socialinė parama mokiniams skiriama ir mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu  ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. T1-377 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai*, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

1. Prašymas – paraiška (pildomas Socialinės paramos skyriuje ar seniūnijose pagal vieno iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą);

2. asmens tapatybės dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje). 

3. vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);

4. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);

5. santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, mirties liudijimas.

6. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą, pareiškėjas pildo prašymą socialinei paramai mokiniams gauti, pajamų pristatyti nereikia.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Miesto gyventojai kreipiasi
Į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 102, 103, 104, 105, 108, kabinetus

Telefonai 79240; 79236; 79237; 79238; 79274
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT 99133

Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialinio darbo organizatores:

► Šilutės seniūnijos kaimiškosios dalies socialinio darbo organizatorę, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 62 125;

► Gardamo seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 43 292;

► Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 654;

► Katyčių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 41 685;

► Kintų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 47 187;

► Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 260;

► Saugų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 46 848;

► Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų a. Nr. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 48 204;

► Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 40 132;

► Vainuto seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Vainuto sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 44 109;

► Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 59 809;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis,

tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma SP-11

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.4.1