Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC27

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teikimas įsigyti nenukirsto miško asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie nenukirsto valstybinio miško skyrimo tvarką.

Socialinės paramos skyrius sukviečia komisijos narius. Apie komisijos priimtą sprendimą informuoja nukentėjusį asmenį ir VšĮ „Šilutės miškų urėdiją“.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas,, Dėl nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas ,,Dėl aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 ,,Dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-18 įsakymas Nr. A1-43 ,,Dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai nukentėjo nuo stichinių nelaimių, komisijos sudarymo ir tvarkos“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.

Pareiškėjas pateikia:

  • asmens dokumentą;
  • pažyma iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (ar kitos kompetentingos įstaigos);
  • nuosavybės teisės liudijimas į apgadintą ar sunaikintą turtą (inventorizacinė byla, nuosavybės teisės dokumentai ir kt.);
  • informacija apie turimą nuosavybės teise mišką (jeigu turi);
  • Informacija apie apgadinto ar sunaikinto turto draudimą (jeigu draustas turtas).

 

Nukentėjęs asmuo turi kreiptis ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai kreipiasi
Į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 106 kabinetą

Telefonai 79257;
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT 99133

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis,

tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pagal Viešojo administravimo plėtros iki 2010 strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399; 2009, Nr. 62-2493), 605.2 punktą.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra tarpinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.3.14

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia