Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA09

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentų priėmimas dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo.

Prašymas ir visi kiti dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į Savivaldybę.

Veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, prašymu jam gali būtis nustatyta rūpyba ir paskirtas rūpintojas.

Socialinės paramos skyrius prašymą dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo apylinkės teismui teikia tik tuo atveju, jeigu, dėl objektyvių priežasčių, į teismą negali kreiptis pats asmuo, kuriam reikalinga nustatyti rūpybą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantysLietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, jo artimieji (sutuoktiniai, tėvai, pilnamečiai vaikai, broliai, seserys ar kiti giminaičiai) kreipiasi į to asmens gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus, kai veiksnus asmuo dėl objektyvių priežasčių negali pats kreiptis į teismą:

1. Prašymas.

2. Asmens, kuriam reikalinga rūpyba dokumentus :

2.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

2.2 Neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją.

2.3. Darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo pažymos ir jų kopijos.

3. Būsimas rūpintojas pateikia duomenis apie save:

3.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3.2. giminystės ryšį ar santykį su asmeniu, kuriam reikalinga rūpyba, patvirtinančius dokumentus (gimimo ar santuokos liudijimą) ir jų kopijas;

3.3. rašytinį sutikimą būti rūpintoju;

3.4. medicininę pažymą apie savo sveikatos būklę (forma Nr. 046/a).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Kuzas, tel. (8 441) 79 241, el. p. vaidas.kuzas@silute.lt , 111 kabinetas.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva: jame būtina pateikti informaciją apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris) ir motyvus, bei aplinkybes dėl kurių asmeniui reikalinga nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygio punktas 605.2 (Žin., 2009, Nr. 62-2493)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pagal poreikį

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

17.3.5 – Globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiams asmenims bylos.