Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA06

2.

Administracinės paslaugos versija

6 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Neįgaliojo pažymėjimas išduodamas:

· asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. neterminuotam laikui buvo nustatytas invalidumas. Remiantis jų turimais invalidumo pažymėjimais, invalidumo grupės prilyginamos specialiųjų poreikių lygiui;

· asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, sukakus senatvės pensijos amžių, darbingumo lygis prilyginamas specialiųjų poreikių lygiui, remiantis jų turimomis darbingumo lygio pažymomis arba neįgaliojo pažymėjimais;

· asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;

·  asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga dializė, pateikiant asmens sveikatos įstaigos jį gydančio gydytojos pažymą (Formą Nr. 027/a).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 įsakymas Nr. A1-316 "Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas A1-333 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems buvo nustatyta invalidumo grupė neterminuotam laikui, turi kreiptis dėl invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo bei pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę).

- kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

- invalidumo pažymėjimą (išduotą Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MSEK));

- nuotrauką 3 x 4 dydžio. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens dokumente.

Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus, turi kreiptis dėl darbingumo lygio prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimui turi pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę). 
- kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

- Darbingumo lygio pažymą ar Neįgaliojo pažymėjimą (išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT));

- nuotrauką 3 x 4 dydžio. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens dokumente.

 

Prašymus dėl neįgaliojo pažymėjimų gali pateikti asmuo (jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas).

 

Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas, jeigu:

-          Pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;

-          Senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;

-          Pažymėjime yra netikslių įrašų;

-          Pažymėjimas prarandamas.

Keičiant neįgaliojo pažymėjimą, pateikiami šie dokumentai:

-          Prašymas, nurodant keitimo priežastį (laisvos formos);

-          asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

-          3x4 dydžio nuotrauką. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens dokumente.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyr. specialistė Justina Tamošauskaitė,

tel. (8 441) 79 238,

 el. p. justina.tamasauskiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, tel. (8 441) 79 242,

el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos nuo sprendimo priėmimo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo

 

Prašymas dėl neįgaliojo pažymėjimo dublikato išdavimo

 

Prašymo pildymo pavyzdys, kai darbingumo lygis prilyginamas specialiųjų poreikių lygiui

                                                     

Prašymo pildymo pavyzdys, kai invalidumo grupė prilyginama specialiųjų poreikių lygiui

 

Prašymo pildymo pavyzdys, dėl neįgaliojo pažymėjimo dublikato išdavimo

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai registruojami 17.3.10 byloje „Neįgaliesiems išduotų pažymėjimų registras“.