Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA10-6

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dienos socialinė globa institucijoje (kodas SPIS-e 211)

4.

Socialinės paslaugos apibūdinimas

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje.

Paslaugos teikimo vieta dienos socialinės globos centras asmenims su negalia.

Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę.

Paslaugos sudėtis (komplektas): informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Ø  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Ø  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Ø  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”

 

Ø  Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93

 

Ø   Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

 

Ø  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais

 

Ø   Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T1-667 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Ø  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-1301 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.   Prašymų formos socialinėms paslaugoms gauti

(Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 forma);  

2.    Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasą, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai ar kiti vaiko tapatybę patvirtinantys dokumentai), išskirtiniais atvejais asmens tapatybę nustatantis dokumentas (vairuotojo pažymėjimas, pensijos gavėjo pažymėjimas ir kiti);

3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma patvirtinanti, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos)).

3. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

vyr. specialistė Vida Rimkutė, tel. (8 441) 79 251, el. p. vida.rimkute@silute.lt , 107 kabinetas.

 

PASTABA. Savivaldybėje asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato ir suformuoja bylą Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų arba įstaigos (teikiančios socialines paslaugas) socialiniai darbuotojai.

Miesto gyventojai kreipiasi į Šilutės seniūnijos socialinę darbuotoją, Lietuvininkų g. 17, Šilutė, tel. (8 441) 62 125; mob. 8 659 61675

Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialinio darbo organizatores:

Ø  Šilutės seniūnijos kaimiškosios dalies socialinio darbo organizatorę, Lietuvininkų g. 17, Šilutė, tel. (8 441) 62 125; mob. 8 611 30886;

 

Ø  Gardamo seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 43 292; mob. 8 699 26391;

 

Ø  Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 654; mob. 8 640 55397;

 

Ø  Katyčių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 41 685; mob. 8 659 93185;

 

Ø  Kintų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 47 187; mob. 8 615 50920;

 

Ø  Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 260; mob. 8 655 94818;

 

Ø  Saugų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 46 848; mob. 8 659 17226;

 

Ø  Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų a. Nr. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 48 204; mob.. 8 659 18367;

 

Ø  Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 40 132; mob. 8 655 94810;

 

Ø  Vainuto seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Vainuto sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 44 109; mob. 8 659 60716;

 

Ø  Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 59 809; mob. 8 656 21396;

 

Gaunantys socialines paslaugas kreipiasi į Socialinių paslaugų teikėją:

 

Ø  Šilutės socialinių  paslaugų centrą, Tilžės g. 32, Šilutė, tel. (8 441) 53 014;

Ø  Šilutės socialinės globos namus, Taikos g. 12, Šilutė, tel. Nr. (8 441) 62130;

Ø  Vaiko gerovės ir globos centrą, Liepų g. 16, Šilutė, mob. +370 631 81411.

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Dienos socialinės globos paslaugos – 40 kalendorinių dienų

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti pildymo pavyzdys  

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

17.3.2 − asmenų prašymų vienkartinei paramai, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugoms, kompensacinei technikai ir kt. registras (S5)

17.3.20 – Trumpalaikės (ilgalaikės), dienos socialinės globos paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartys ir jų registras (KS)

17.3.23 − ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos paslaugų gavėjų asmens bylos

17.3.3 – sprendimų dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmenims skyrimo registras (S8)