Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA10-11

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informavimas (kodas SPIS-e 201);  Konsultavimas (kodas SPIS-e 202);  Tarpininkavimas ir atstovavimas  (kodas SPIS-e 203);

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai);

 

Konsultavimas – pagalba, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

 

Paslaugas gali gauti: socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir šeimos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Socialinių paslaugų poreikis nevertinamas,  asmeniui nereikia rašyti raštiško preašymo.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ar kitus vaiko tapatybę patvirtinančius dokumentus), išskirtiniais atvejais asmens tapatybę nustatančius dokumentus (vairuotojo pažymėjimas, pensijos gavėjo pažymėjimas ir kiti);

3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

4. Kiti dokumentai, reikalingi konsultavimui dėl problemos išsprendimo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus specialistai (socialinių paslaugų srities). Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų

 

arba įstaigos (teikiančios socialines paslaugas) socialiniai darbuotojai.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt, 112 kabinetas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas:

1) Informavimo paslauga – vienkartinė;

2) Konsultavimo, Tarpininkavimo ir atstovavimo – iki problemos išsprendimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška bendrosioms socialinėms paslaugoms (Informavimo, Konsultavimo, Tarpininkavimo ir atstovavimo) gauti nepildomas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Suvedama į SPIS – Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą