Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA10-11

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informavimas;  Konsultavimas;  Tarpininkavimas ir atstovavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai);

 

Konsultavimas – pagalba, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

 

Paslaugas gali gauti: socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir šeimos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Socialinių paslaugų poreikis nevertinamas,  asmeniui nereikia rašyti raštiško preašymo.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ar kitus vaiko tapatybę patvirtinančius dokumentus), išskirtiniais atvejais asmens tapatybę nustatančius dokumentus (vairuotojo pažymėjimas, pensijos gavėjo pažymėjimas ir kiti);

3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

4. Kiti dokumentai, reikalingi konsultavimui dėl problemos išsprendimo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

S. Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų

arba įstaigos (teikiančios socialines paslaugas) socialiniai darbuotojai.

 

Miesto gyventojai kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistus Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė (socialinių paslaugų srities):

Ø  106 kabinetas - tel. (8 441) 79 257; Mob. 8 640 55 392;

Ø  107 kabinetas - tel. (8 441) 79 251; mob. 8 640 94 781;

Ø  109 kabinetas - tel. (8 441) 79 239;

Ø  110 kabinetas, tel. (8 441) 79 275; mob. 8 655 94 831;

Ø  111 kabinetas, tel. (8 441) 79 241; mob. 8 659 62 463;

 

AR

 

Ø  Šilutės seniūnijos socialinę darbuotoją, Lietuvininkų g. 17, Šilutė;

tel. (8 441) 62 125; mob. 8 659 61675.

Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialinio darbo organizatores:

Ø  Šilutės seniūnijos kaimiškosios dalies socialinio darbo organizatorę, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 62 125; mob. 8 611 30886;

 

Ø  Gardamo seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 43 292; mob. 8 699 26391;

 

Ø  Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 654; mob. 8 640 55397;

 

Ø  Katyčių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 41 685; mob. 8 659 93185;

 

Ø  Kintų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 47 187; mob. 8 615 50920 ;

 

Ø  Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 260; mob. 8 655 94818;

 

Ø  Saugų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 46 848; mob. 8 659 17226;

 

Ø  Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų a. Nr. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 48 204; mob.. 8 659 18367;

 

Ø  Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 40 132; mob. 8 655 94810;

 

Ø  Vainuto seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Vainuto sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 44 109; mob. 8 659 60716;

 

Ø  Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 59 809; mob. 8 656 21396;

 

Gaunantys socialines paslaugas kreipiasi į Socialinių paslaugų teikėją:

 

Ø  Šilutės socialinių  paslaugų centrą, Tilžės g. 32, Šilutė, tel. (8 441) 53 014;

Ø  Šilutės socialinės globos namus, Taikos g. 12, Šilutė, tel. Nr. (8 441) 62130;

Ø  Vaiko gerovės ir globos centrą, Liepų g. 16, Šilutė, mob. +370 631 81411.

 

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt, 112 kabinetas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas:

1) Informavimo paslauga – vienkartinė;

2) Konsultavimo, Tarpininkavimo ir atstovavimo – iki problemos išsprendimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška bendrosioms socialinėms paslaugoms (Informavimo, Konsultavimo, Tarpininkavimo ir atstovavimo) gauti nepildomas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Suvedama į SPIS – Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą