Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA10-10

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ilgalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam  asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

 Paslaugas gali gauti be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

Paslaugos teikimo vieta: vaikų socialinės globos namai, šeimynos, vaikus globojančios šeimos.

 Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Paslaugos sudėtis (komplektas): informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmens higienos paslaugų organizavimas, ugdymo organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Ø  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.

 

Ø  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 

Ø  Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93.

 

Ø  Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymų formos socialinėms paslaugoms gauti (Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 forma);  

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), išskirtiniais atvejais asmens tapatybę nustatančius dokumentus (vairuotojo pažymėjimas, pensijos gavėjo pažymėjimas ir kiti);

3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma patvirtinanti, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) (vaikui, kuriam yra nustatytas neįgalumo lygis));

5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a);

6. Teismo nutartis dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

vyr. specialistė Inga Užgalienė, tel. (8 441) 79 239, el. p. inga.uzgaliene@silute.lt, 109 kabinetas.

 

PASTABA. Savivaldybėje asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato ir suformuoja bylą Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų arba įstaigos (teikiančios socialines paslaugas) socialiniai darbuotojai.

Miesto gyventojai kreipiasi į Šilutės seniūnijos socialinę darbuotoją, Lietuvininkų g. 17, Šilutė; tel. (8 441) 62 125; mob. 8 659 61675

Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialinio darbo organizatores:

Ø  Šilutės seniūnijos kaimiškosios dalies socialinio darbo organizatorę, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 62 125; mob. 8 611 30886;

 

Ø  Gardamo seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 43 292; mob. 8 699 26391;

 

Ø  Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 654; mob. 8 640 55397;

 

Ø  Katyčių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 41 685; mob. 8 659 93185;

 

Ø  Kintų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 47 187; mob. 8 615 50920 ;

 

Ø  Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 260; mob. 8 655 94818;

 

Ø  Saugų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 46 848; mob. 8 659 17226;

 

Ø  Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų a. Nr. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 48 204; mob.. 8 659 18367;

 

Ø  Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 40 132; mob. 8 655 94810;

 

Ø  Vainuto seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Vainuto sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 44 109; mob. 8 659 60716;

 

Ø  Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 59 809; mob. 8 656 21396;

 

Gaunantys socialines paslaugas kreipiasi į Socialinių paslaugų teikėją:

 

Ø  Šilutės socialinių  paslaugų centrą, Tilžės g. 32, Šilutė, tel. (8 441) 53 014;

Ø  Vaiko gerovės ir globos centrą, Liepų g. 16, Šilutė, mob. +370 631 81411.

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ilgalaikės socialinės globos institucijoje paslaugos – 40 kalendorinių dienų

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

 

14.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

17.3.2 − asmenų prašymų vienkartinei paramai, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugoms, kompensacinei technikai ir kt. registras (S5);

17.3.20 – Trumpalaikės (ilgalaikės), dienos socialinės globos paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartys ir jų registras (KS);

17.3.23 − ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos paslaugų gavėjų asmens bylos;

17.3.3 – sprendimų dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmenims skyrimo registras (S8).