Šilutės rajono savivaldybės administracija

 

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatoma vaikams, kurių tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų planuoja išvykti į užsienio valstybę ir vaikas lieka Lietuvoje, jo teisėtu atstovu tampa tėvų parinktas asmuo.

Vaiko tėvai prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių.


Atkreipiame dėmesį į tai, kad tėvų prašymu nustačius laikinąją globą vaikui, globos išmoka nemokama, tėvai patys privalo išlaikyti savo vaikus.

 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

 

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis

Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinės globos paslaugos

Gyvenimo atvejis

Kita

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

 

Paslaugos tipas

Neelektroninė paslauga

Paslaugos teikimo rezultatai

 

Administracijos direktoriaus įsakymu nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu arba pateikiamas argumentuotas atsakymas dėl prašymo netenkinimo ar papildomų dokumentų pateikimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų, laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti:

1. Prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju);

2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;

3. Tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a forma) sveikatos pažymėjimą;

5. Kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

 

Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) gyvenamosios vietos seniūnija parengia buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Savivaldybės Socialinės paramos skyrius visus dokumentus per 5 darbo dienas persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad ji atliktų fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) tėvų prašymu, pradinį įvertinimą. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, gavęs pradinį įvertinimą, parengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu.

 

Vaiko tėvai per 5 kalendorines dienas nuo grįžimo į Lietuvos Respubliką turi raštu apie tai informuoti Savivaldybės administraciją, kad būtų parengtas administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.

 

Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų gaunamų iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Specialistas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.

 

PASLAUGOS TEIKĖJO KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Paslaugos teikėjas

 

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Paslaugos teikėjas

 

 

 

 

Vardas ir pavardė: 

Inga Užgalienė

Pareigos: 

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Telefonas:

(8 441) 79 239

Mobilusis telefonas

8 659 62 097

El. paštas:

inga.uzgaliene@silute.lt

 

PASLAUGOS TEIKIMAS

 

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

Paslaugos žingsniai:

1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (109 kab.) Dariaus ir Girėno g. 1,  99133 Šilutė.
Galima atsiųsti prašymą paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniais ryšiais, jeigu galima identifikuoti pareiškėją.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;

3. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

Administracijos direktoriaus įsakymu nustatoma laikinoji vaiko globa (rūpyba) tėvų prašymu, o motyvuotas neigiamas sprendimas dėl prašymo netenkinimo   įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui.

 

Paslauga apmokama vietoje

 

Ne

 

Paslaugos inicijavimo forma

 

Prašymas

Paslaugos inicijavimo formos priedas

 

Prašymas dėl laikinosios globos tėvų prašymu
Vyresnio nei 16 m. asmens sutikimo forma

Paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 

Trukmė: 

Komentaras:

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP

Ne

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Ne

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Ne

Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams

Papildoma informacija

Teisės aktai

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56.

Raktažodžiai

Laikinoji globa tėvų prašymu

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

SCHEMA

Paslaugos žingsniai:

1. Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (106 kab.) Dariaus ir Girėno g. 1,  99133 Šilutė. Galima atsiųsti prašymą paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniais ryšiais, jeigu galima identifikuoti pareiškėją.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;

3. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo;

4. Pradedama teikti paslauga, o motyvuotas neigiamas sprendimas dėl paslaugų neskyrimo (kopija)  įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui.

 

 

Paslaugos kaina

Savivaldybės tarybos kasmet tvirtinama paslaugos kaina

Susiję su paslauga veiksmai

Nėra duomenų

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas

Nėra duomenų

Kontaktai

Savivaldybė

Nėra duomenų

Užmokesčio gavėjo duomenys

Nėra duomenų

 

Mobilusis telefonas:

865962463

Faksas:

Nėra duomenų

 

 

Paslaugos suteikimo trukmė

Nėra duomenų

Paslaugos kaina

Mokėjimo rekvizitai

Nėra duomenų