Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KUL04

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (atnaujinta 2016-12-01)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paraiškų dėl lėšų skyrimo iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos  priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimamos paraiškos dėl lėšų skyrimo iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos. Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiantys juridiniai asmenys, vykdantys kultūrinę veiklą pagal nuostatus.

Paraiškos teikiamos raštu pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką ir paraiškų formas. Paraiškų priėmimas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Paraiškos registruojamos Savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje (324 kab.), Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimas Nr.T1-530 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos narių delegavimo į mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo komisiją“;

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Informacija pateikiama nuostatuose ir paraiškos formoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Skobienė

tel.( 8 441) 79 283

el.p. jurgita.skobiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kultūros skyriaus vedėja

Vilma Griškevičienė

tel.( 8 441) 79 284

el.p. vilma.griskeviciene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Terminuota. Nurodyta Administracijos direktoriaus įsakyme.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintina

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška (nustatyta forma)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Įstatymų nustatyta tvarka bus paskirstytos biudžetinės lėšos mėgėjų meno kolektyvams remti.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą