Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KOM01

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (atnaujinta 2016-12-01)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Bendruomenių rėmimo programos paraiškų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimamos paraiškos dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono bendruomenių rėmimo programos. Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms vietos bendruomenės, bendruomeninės organizacijos.

Paraiškos teikiamos raštu ir registruojamos Savivaldybės administracijos „Viename langelyje“, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimas Nr.T1-392 „Dėl Šilutės rajono bendruomenių rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-11 įsakymas Nr.1419 „Dėl Šilutės rajono bendruomenių rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos sudarymo ir paraiškos formos patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Bendruomenių rėmimo paraiška, pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Bičkauskienė

tel.( 8 441) 79 299

el.p. rasa.bickauskiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Komunikacijos skyriaus vedėjas

Romualdas Eglinskas

tel.( 8 441) 79 259

el.p. romualdas.eglinskas@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neterminuota

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintina

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška (nustatyta forma)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Įstatymų nustatyta tvarka bus paskirstytos biudžetinės lėšos bendruomenių projektams remti.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą