Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAN06

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Reklamų ir iškabų pavadinimų derinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo tiesiogiai, paštu, per pašto pasiuntinį, el. būdu gali pateikti prašymą, taip pat gali būti pateikiamas atsakymas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu  (Žin., 1995, Nr. 15-344), Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimu Nr. T1-681 patvirtintomis Išorinės reklamos įrengimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėmis

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai, kurių nėra valstybės registruose ir (ar) informacinėse sistemose ir kuriuos gali pateikti tik pats asmuo

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Reklamos ar iškabos tekstas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kanceliarijos vyriausioji specialistė - kalbos tvarkytoja Vita Stulgienė
tel. nr. (8 441) 79 220,

el. paštas vita.stulgiene@silute.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kanceliarijos vedėja Danutė Junutienė

Tel. nr. (8 441) 79 228,

el. paštas dana.junutiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per tris dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga suteikiama nemokamai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiamas dokumentas, ant kurio parašytas reklamos tekstas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pavadinimą galima suderinti siunčiant faksogramą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Iškabos pavadinimas įtraukiamas į Šilutės rajono derinamų iškabų, afišų, reklaminių stendų ir organizacijų pavadinimų registrą

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Atitinkamos bylos indeksas yra R60 „Derinamų iškabų, afišų reklaminių stendų ir organizacijų pavadinimų registras“ pagal Savivaldybėje nustatytą dokumentų valdymo tvarką.