Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI08

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimo administracinės paslaugos teikimas savivaldybėse.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Derinami valstybei nuosavybės teise priklausančių ir bendro naudojimo drenažo rinktuvų tiksliniai matavimai. Valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti mišką, medžius ir krūmus, o galimiems taršos šaltiniams (fermoms, mėšlidėms ir kt.) – po 20 m į abi puses apsauginė juosta. Tik tiksliai nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvo.
Drenažo koordinavimo darbus interesantas derina (žodžiu arba raštu) su savivaldybės melioracijos specialistu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.  Prašymą;

2.  Žemės   sklypo,   registruoto   nekilnojamojo  turto registre, pažymėjimą (kopiją);

3.  Žemės sklypo plano kopiją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė

Daina Tauraitė,

tel. nr. (8 441) 53 169,

el. p. daina.tauraite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų nuo apžiūros akto pateikimo datos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.                      

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos.

13

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

15

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

KR4