Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI 07

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (atnaujinta 2016-02-04)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paramos paraiškų už papildomą bičių maitinimą  priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pateisinimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Savivaldybės darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina 2 paramos paraiškos (1 priedas) egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.

Pareiškėjas ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas savivaldybėje.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357, 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3D-752 ir  2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 3D-631

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2.Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (priedas Nr.3).

3.Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

4.Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Lina Pranckevičienė, tel. (8-441) 53634, el.p.  lina.pranckeviciene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nuo einamųjų metų rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) priima paraiškas, kurias suveda į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

                                            

Paraiškos forma patvirtinta taisyklių 1 priedu

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys suvedami į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslaugos teikimo procese dalyvauja:                                                            Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Priimtų prašymų registre R1