Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI04

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Melioruotos žemės savininkas ar kitas naudotojas gauna informaciją apie jų žemėje esančius melioracijos statinius.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas.

2. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228.

3. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.  Prašymas;

2.  Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimas (kopija);

3.  Žemės sklypo planas (kopija).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė

Daina Tauraitė,

tel. nr. (8 441) 53 169,

el. p. daina.tauraite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.                      

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – laisva.

 

13

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

2 lygis

14

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

KAI04

15

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

2 versija