Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI20

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas.

Administracinės paslaugos teikėjas įrašo pateiktus valdytojo duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę, atspausdina informacinės sistemos suformuotą ir užpildytą, valdytojo pateiktais duomenimis, prašymą ir pateikia pasirašyti valdytojui.

Pagal prašymų suvestinę Administracinės paslaugos teikėjas suformuoja ir išsiunčia Centrui dokumentų siuntas, kurias sudaro: lydraštis, suvestinė, išvardyti suvestinėje prašymai su pridedamais dokumentais.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 230 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

3. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR), duomenys.

4. Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys.

5. Duomenys apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė,

tel. nr. (8 441) 53 634,

el. p. asta.visackiene@silute.lt;

Seniūnijos darbuotojas.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Atliekama iš karto, kai valdytojas kreipiasi į administracinės paslaugos teikėją.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas suformuojamas informacinės sistemos priemonėmis.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Registruojami prašymai į piliečių registrą R1-(18.2.4), siunčiami R3-(18.1.3).