Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

JUR

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos, rengiami dokumentai, skirti savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, teikiami patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, atliekami veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo, padedama surašyti prašymus antrinei teisinei pagalbai gauti

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

nėra

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus vedėjas A. Bielskis, vyriausiosios specialistės L. Dromantienė ir  Ž. Targonskienė, tel. 844179225, 8441 79219, 8 44179233

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Andrius Jurkus

Administracijos direktorius


Kabineto nr. 212

Tel. 79 201

Mob. tel. +370 616 45 116

El. paštas andrius.jurkus@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 val.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nėra

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

nėra

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacinis lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

nėra

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

nėra