Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GAM02

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Konsultacijų apie kirsti ir pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Visiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);

Šilutės rajono tarybos sprendimas 2008 m. lapkričio 20 d. Nr. T1-730 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir  želdinių apsaugos bei tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacinis lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 60_5.1. punktas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus,

tel. nr. (8 441)  51 715,

el. p. remigijus.rimkus@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus,

tel. nr. (8 441)  51 715,

el. p. remigijus.rimkus@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 605.3. punktas)

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

.