Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

VP03

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems kad jiems būtų išduota pažyma apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T1-557 patvirtinta Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas laisvos formos

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų paslaugų skyriaus 
vyriausiasis specialistas
Artūras Loisu
tel.( 8 441) 79 295
el. p. arturas.losius@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus, tel. 8 441 51715, el. p. remigijus.rimkus@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nedelsiant.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas laisvos formos.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą