Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

VP02

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems kad jiems būtų sumažinti valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčiai arba visai nuo jų atleisti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“;

2.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;

3.      Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto įstatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas laisvos formos

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų paslaugų skyriaus 
vyriausiasis specialistas
Artūras Losius
tel.( 8 441) 79 295
el. p. arturas.losius@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus, tel. 8 441 51715, el. p. remigijus.rimkus@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nedelsiant.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas laisvos formos.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą