Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

VP01

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems susigrąžinti neteisingai sumokėtus mokesčius ir/ar juos užskaityti bei susigrąžinti permokas už žemės nuomą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“;

2.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;

3.      Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T1-557 patvirtinta Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas laisvos formos

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų paslaugų skyriaus 
vyriausiasis specialistas
Artūras Losius
tel.( 8 441) 79 295
el. p. arturas.losius@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešųjų paslaugų  skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus, tel. 8 441 51715, el. p. remigijus.rimkus@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nedelsiant.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas laisvos formos.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą