Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

KANC06

2.

Administracinės paslaugos versija

 

Antra

3.

Administracinių paslaugų pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių apie mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose, mokyklos baigimą, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti  mokyklos baigimo pažymių išrašus.  Išduodamos archyvo pažymos, patvirtintos dokumentų kopijos.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas,

 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, tėvo vardas, mergautinė pavardė,  gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas,  kuriais metais, kokioje mokykloje ir kiek klasių baigė, kam pažyma pristatytina.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjai

Kanceliarijos archyvo tvarkytojos:  
Danguolė Survilienė

tel. (8 441)  79 255,

el. p. danguole.surviliene@silute.lt 

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kanceliarijos vedėja

Dana Junutienė

Tel. (8 441)  79 228

el. p. dana.junutiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma piliečiui išduodama per 20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

Asmeniškai pateikiami prašymai ir dokumentai    priimami Savivaldybės „Viename langelyje“ (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė)

Prašymo priėmimo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 iki 17:00 val.

Penktadieniais nuo 08:00 iki 15:45 val.

Pietūs nuo 12:00 iki 12:45 val.

Pastaba: pirmadieniais ir antradieniais prašymai priimami per pietų pertrauką.

Priėmimo organizatorės:    

Birutė Gudelienė, telefonas (8 441)  79 246, el. p.  birute.gudeliene@silute.lt

Virginija Mockuvienė, telefonas (8 441)  79 282, el. p. virginija.mockuviene@silute.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Dokumentų originalai atiduodami asmeniui, pateikusiam prašymą. Parengtų dokumentų kopijos lieka Savivaldybėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai įtraukiami į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose R3 - (5.13), R1-(8.1.7.)