Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

KANC04

2.

Administracinės paslaugos versija

 

Antra

3.

Administracinių paslaugų pavadinimas

Archyvo pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamos archyvo pažymos apie draudžiamąsias pajamas ir darbo stažą senatvės pensijai skirti ar perskaičiuoti, našlių pensijai, netekto darbingumo pensijai, netekus maitintojo.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Prašymo dėl archyvo pažymų išdavimo forma

Prašymą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, tėvo vardas, mergautinė pavardė, santuokos data, jei dirbo tuo laikotarpiu (moterims), gimimo data, gyvenamoji vieta ir kontaktinis telefonas, kokia pažyma reikalinga (darbo stažo, uždarbio ar kt.);

tikslus įstaigos, kurioje dirbo, pavadinimas, padalinys ar skyrius, pareigų pavadinimas;

praradus darbo knygelę, nurodomos  apytikslės datos.

Vyrams nurodyti tikslų tarnybos armijoje laikotarpį, (jeigu dirbta prieš tarnybą kariuomenėje ar po jos). Moterims nurodyti tikslias vaikų gimimo datas, jei vaikai gimę 1984 - 1994 m. laikotarpiu.

Asmenys, pateikdami prašymus ir papildomus dokumentus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Papildomi dokumentai:

1. Prašymą pateikusio asmens darbo knygelės (-) įrašų kopijos;

2. Prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjai

Kanceliarijos vyresnioji archyvo tvarkytoja:

Rasutė Tarozienė

tel. (8 441)  79 255, 79 263  el. p. rasa.taroziene@silute.lt  

Danguolė Survilienė
tel. (8 441)  79 297, 79 263,

el. p. danguole.surviliene@silute.lt 

 

Vaida Mackevičienė

Kanceliarijos archyvo tvarkytoja

tel. (8 441)  79 256, 79 263  el. p.

vaida.mackeviciene@silute.lt

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kanceliarijos vedėja

Dana Junutienė

Tel. (8 441)  79 228

el. p. dana.junutiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Archyvo, uždarbio ir darbo stažo pažymos asmenims, netekusiems darbingumo ar maitintojo,  išduodamos per 20 darbo dienų.

Pažymos pensijoms skaičiuoti ar perskaičiuoti, išankstinei pensijai ir duomenims kaupti išduodamos per 30 darbo dienų. 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

 Asmeniškai pateikti prašymai ir dokumentai   priimami Savivaldybės „Viename langelyje“ (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė)

Prašymo priėmimo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 iki 17:00 val.

Penktadieniais nuo 08:00 iki 15:45 val.

Pietūs nuo 12:00 iki 12:45 val.

Pastaba: pirmadieniais ir antradieniais prašymai priimami per pietų pertrauką.

Priėmimo organizatorės:         

Birutė Gudelienė, telefonas (8 441)  79 246, el. p.  birute.gudeliene@silute.lt

Virginija Mockuvienė, telefonas (8 441)  79 282, el. p. virginija.mockuviene@silute.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Dokumentų originalai atiduodami asmeniui, pateikusiam prašymą, ar siunčiami paštu. Parengtų dokumentų kopijos lieka Savivaldybėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai įtraukiami į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose R3-(4.1.13.), R1-(8.1.7.).