Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KANC02

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinių paslaugų pavadinimas

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių archyve, išdavimas

4.

Administracinių paslaugų apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti  archyve saugomų dokumentų patvirtintas kopijas, nuorašus ir išrašus.

5

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas,

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas,

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą (turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės), gyvenamoji vieta, jeigu kreipiasi fizinis asmuo, arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas, jeigu kreipiasi juridinis asmuo);

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

PASTABA. Jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu asmuo yra turto paveldėtojas – būtina pateikti turto savininko mirties liudijimą.

Asmenys, pateikdami prašymus ir papildomus dokumentus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu ar kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjai

Kanceliarijos vyresnioji archyvo tvarkytoja 
Rasutė Tarozienė
tel. (8 441)  79 255, el. p.
rasa.taroziene@silute.lt. 
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kanceliarijos vedėja

Dana Junutienė

Tel. (8 441)  79 228

el. p. dana.junutiene@silute.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

Asmeniškai pateikiami prašymai ir dokumentai  priimami Savivaldybės „Viename langelyje“ (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė)

Prašymo priėmimo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 iki 17:00 val.

Penktadieniais nuo 08:00 iki 15:45 val.

Pietūs nuo 12:00 iki 12:45 val.

Pastaba: pirmadieniais ir antradieniais prašymai priimami per pietų pertrauką.

Priėmimo organizatorės:         

 Birutė Gudelienė, telefonas (8 441) 79 246, el. p.  birute.gudeliene@silute.lt

 

 Virginija Mockuvienė, telefonas (8 441)  79 282, el. p. virginija.mockuviene@silute.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 Dokumentų originalai atiduodami asmeniui, pateikusiam prašymą. Parengtų dokumentų kopijos lieka Savivaldybėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose R3-(4.1.13.), R1-(8.1.7)