Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

KANC01

2.

Administracinės paslaugos versija

 

Antra

3.

Administracinių paslaugų pavadinimas

Archyvo pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamos archyvo pažymos apie draudžiamąsias pajamas ir darbo stažą  senatvės pensijai skirti ar perskaičiuoti, našlių pensijai, netekto darbingumo pensijai, netekus maitintojo ir kitais atvejais.  

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

6.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Prašymą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, tėvo vardas, mergautinė pavardė, santuokos data, jei dirbta tuo laikotarpiu (moterims), gimimo data, gyvenamoji vieta ir kontaktinis telefonas, kokia pažyma reikalinga (darbo stažo, uždarbio ar kt.),  kur, kada ir kuo dirbo. Jeigu dingusi darbo knygelė, nurodomos apytikslės datos. Vyrams nurodyti tikslų tarnybos armijoje laikotarpį (jeigu dirbo prieš tarnybą kariuomenėje ar po jos). Moterims nurodyti tikslias vaikų gimimo datas, jei vaikai gimę 1984 - 1994 m. laikotarpiu.

Asmenys, pateikdami prašymus ir papildomus dokumentus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Papildomi dokumentai:

1. Prašymą pateikusio asmens darbo knygelės (-) įrašų kopijos;

2. Prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjai

Kanceliarijos vyresnioji archyvo tvarkytoja:

Rasutė Tarozienė

tel. (8 441)  79 255, 79 263  el. p. rasa.taroziene@silute.lt  

 

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kanceliarijos vedėja

Dana Junutienė

Tel. (8 441)  79 228

el. p. dana.junutiene@silute.lt  

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Archyvo pažymos asmenims, netekusiems darbingumo, išduodamos per 20 darbo dienų.

Pažymos pensijoms skaičiuoti ar perskaičiuoti, išankstinei pensijai ir duomenims kaupti išduodamos per 30 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma  pridedama.

Asmeniškai pateikti prašymai ir dokumentai priimami Savivaldybės „Viename langelyje“ (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė)

Prašymo priėmimo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 iki 17:00 val.

Penktadieniais nuo 08:00 iki 15:45 val.

Pietūs nuo 12:00 iki 12:45 val.

Pastaba: pirmadieniais ir antradieniais prašymai priimami per pietų pertrauką.

Priėmimo organizatorės:    

Birutė Gudelienė, telefonas (8 441)  79 246, el. p.  birute.gudeliene@silute.lt

Virginija Mockuvienė, telefonas (8 441)  79 282, el. p. virginija.mockuviene@silute.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Dokumentų originalai atiduodami asmeniui, pateikusiam prašymą.  Parengtų dokumentų kopijos lieka Savivaldybėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai įtraukiami į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose R3-(4.1.13.), R1-(8.1.7.).