Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-14

2.

Administracinės paslaugos versija

Trečia

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Registruojami nustatyta tvarka patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, jų keitimai

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Įregistruoti patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, jų keitimai

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721.

Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr.1009.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai ir informaciją, kurią turi pateikti planavimo organizatorius yra nurodyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721 ir Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr.1009.

Informaciją ir dokumentus pateikia planavimo organizatoriai. Informacija ir dokumentai pateikiami elektroniniu būdu prisijungiant prie teritorijų planavimo dokumentų registro ir užpildant elektroninę prašymo formą.

1.  Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtintos formos prašymą įregistruoti registre teritorijų planavimo dokumentą;

2.  Dokumento, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu; (Kreiptis į dokumentą patvirtinusią instituciją);

3.  Teritorijų planavimo dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu; (Kreiptis pas teritorijų planavimo dokumento rengėją);

4. Teritorijų planavimo dokumento sprendinius pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936. (Kreiptis pas teritorijų planavimo dokumento rengėją).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

6 darbo dienos

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


nenustatyta

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Informaciją ir dokumentus pateikia planavimo organizatoriai. Informacija ir dokumentai pateikiami elektroniniu būdu, užpildant elektroninę prašymo formą.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.tpdr.lt

www.epaslaugos.lt

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Dokumentus ir informaciją pateikia planavimo organizatoriai. Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu prisijungiant prie teritorijų planavimo dokumentų registro elektroninės sistemos per „Elektroninės valdžios vartų portalą“ arba tiesiogiai per Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų registro interneto puslapį www.tpdr.lt.

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-