Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-12

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Supaprastintų projektų (nesudėtingų statinių) tikrinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tikrinami supaprastinti (nesudėtingų statinių) projektai

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Suderinti arba motyvuotai atmesti supaprastinti (nesudėtingų statinių) projektai

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas.

2. Supaprastintas projektas.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441) 79 268,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

Prašymo pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą).

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

14.42