Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-09

2.

Administracinės paslaugos versija

Ketvirta (atnaujinta 2019-01-14)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūra ir išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracija vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir Tvarkos aprašu, specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį) išduoda statytojui (užsakovui) pageidaujant.

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas specialiųjų reikalavimų rinkinys.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

 

2. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Specialiųjų reikalavimų rinkinio gavimui statytojas (užsakovas), turintis teisę asmuo (toliau-statytojas (užsakovas), savivaldybės administracijai pateikia:

1. Prašymą ir dokumentus su žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenimis;

2. Projektinius pasiūlymus, suderintus su šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis (žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojančių žemės sklypų ar valdytojų rašytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai) privalomi pagal teisės aktų reikalavimus).

3. Nuotoliniu būdu teikiant prašymą pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai.

 

 

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas,

tel. (8 441) 79 291,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas –  Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441) 79 268,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Specialieji reikalavimai išduodami per

20 darbo dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

 

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma, nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

12.1.4