ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-08

2.

Administracinės paslaugos versija

Trečia

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas;

2. Situacijos schema su preliminariomis planuojamos teritorijos ribomis ir /arba žemės sklypo planas;

3. Planuojamų žemės sklypų ir/arba pastatų, esančių planuojamame sklype, nuosavybės dokumentų kopijos.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441)  79 293,

el. p. administracija@silute.lt;

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441)  79 268,

el. p. administracija@silute.lt

 

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441)  79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 darbo dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, 1 priedas.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

Atmintinė apie žemės sklypo(-ų) formavimo ir pertvarkymo projekto organizavimą.

 

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Naudojama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema

www.zpdris.lt

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas organizuoti Projekto rengimą pateikiamas raštu užpildant Taisyklių 1 priede nurodytą prašymo formą arba užpildant elektroninę prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje  sistemoje: www.zpdris.lt

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-