Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-07

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamos planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotos planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-262 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymo Nr. D1-999 redakcija) patvirtintas Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas;

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-28 įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija) patvirtintos Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklės.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas;

2. Žemės sklypo (-ų) plano (-ų), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, kopija (-os);

3. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio sprendimo patvirtintą kopiją dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441)  79 293,

el. p. administracija@silute.lt

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441)  79 268,

el. p. aministracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 2 priedas), nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-28 įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija).

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

Atmintinė apie sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti išdavimą.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Naudojama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema

www.zpdris.lt

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Dokumentus pateikia planavimo iniciatorius užpildydamas prašymą arba užpildant elektroninę prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje  sistemoje (ŽPDRIS), kuri pasiekiama internetiniu adresu: www.zpdris.lt

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-