Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-05

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kitos paskirties žemės sklypų, esančių miesto teritorijoje, planų derinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Derinami kitos paskirties žemės sklypų, esančių miesto teritorijoje, planai.

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Suderinti arba motyvuotai atmesti kitos paskirties žemės sklypų, esančių miesto teritorijoje, planai.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintos Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas;

2. Kitos paskirties žemės sklypo, esančio miesto teritorijoje, planas.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis architektas,

 tel. (8 441) 79 268,

el. p. administracija@silute.lt

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

14.27