Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-04

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Teritorijų planavimo komisijoje derinami Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnyje nustatyta vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo tvarka. Teritorijų planavimo komisijos protokolas įkeliamas į Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą  (www.zpdris.lt).

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai derinami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą  (www.zpdris.lt).

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Suderinti arba motyvuotai nesuderinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-28 įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija) patvirtintos Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklės, kai derinamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas;

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, kai derinamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas Šilutės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijai derinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Užpildytas laisvos formos prašymas derinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (jei projektas pradėtas rengti iki 2014-01-02).

2. Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai pradėti rengti nuo 2014-01-02 derinami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą  (www.zpdris.lt).

 

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441)  79 268,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas turi būti išnagrinėtas ir projekto derinimo ar atsisakymo jį derinti išvada pateikta per 15 darbo dienų nuo prašymo derinti projektą pateikimo dienos.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti projektą gavimo dienos.

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva prašymo forma.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys (kaimo plėtros žemėtvarkos projektui). Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui iki 2014-01-02). Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Naudojama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema

www.zpdris.lt

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

14.27