Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-03

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas registro išrašas apie konkrečioje vietovėje galiojančius registre įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas registro išrašas apie konkrečioje vietovėje galiojančius registre įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas.

2. Teritorijos (apie kurią prašoma duomenų) ribų schema (galima nepateikti, jei prašyme nurodyta konkreti vieta, arba žemės sklypo, apie kurį prašoma duomenų, unikalus numeris).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441) 79 265,

tel. (8 441) 79 293,

el. p. adminisracija@silute.lt.

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

Prašymo pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymo pateikimas ir dokumentų peržiūrėjimas galimi prisijungiant prie teritorijų planavimo dokumentų registro elektroninės sistemos per „Elektroninės valdžios vartų portalą“ arba Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų registro interneto svetainę www.tpdr.lt

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Išnagrinėjus prašymą ir teritorijų planavimo registro duomenis, pareiškėjui pateikiamas sąrašas savivaldybės lygmeniu patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, kurie galioja prašyme nurodytoje vietoje ir yra registruoti registre.

 

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-