1.

Paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas.

2.

Paslaugos gavėjai

Įmonės, Europos juridinis asmuo ar jo filialas.

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga.

3.1.

nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)

-

3.2.

nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Nustatyta prašymo forma.

4.

Paslaugos teikimo trukmė

Licencijos dublikatas išduodamas per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį supirkėjas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

5.

Paslaugos kaina

Už licencijos dublikato išdavimą nustatytas valstybės mokestis 112 Eur.

6.

Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52488, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimą.

7.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Licencijų dublikatai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių  kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl didmeninės ir  mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2012, Nr. 142-7321).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos dublikatui gauti pateikiami šie dokumentai:

      1. Paraiška, kurioje nurodoma įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą.

     2.  Licencijos originalas, jei licencija sugadinta.

     3.  Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

9.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Ugnė Šunokienė, tel. 8 441 79 221, el. p. ugne.sunokiene@silute.lt

 

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Veiksmų (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

11.

Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

tel. 8 706 68090