Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS31

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Licencijų galiojimo panaikinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2012, Nr. 142-7321).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos galiojimo panaikinimui pateikiami šie dokumentai:

           1. Paraiška, kurioje nurodomas  įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė.

2.  Licencijos originalas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Teisiniais aktais nenustatytas terminas licencijos galiojimo panaikinimui.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinei paslaugai nenumatytas valstybės mokestis.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma. Prašyme nurodoma: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31