1.

Paslaugos pavadinimas

Leidimų renginių organizavimui išdavimas

2.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga.

3.1.

nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)

-

3.2.

nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Nustatyta prašymo forma.

4.

Paslaugos teikimo trukmė

Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki renginio organizavimo dienos turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę. Leidimas organizuoti renginį išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

5.

Paslaugos kaina

1 para- 29 eurai. Už komercinių renginių organizavimą nustatyta vietinė rinkliava (2014-11-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-2320).

6.

Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Rinkliavos gavėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija (į. k. 188723322), gavėjo bankas AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT96 7180 7000 0113 0900, įmokos kodas 53688, įmokos pavadinimas – vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą.

7.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Leidimai (juos atitinka Administracijos direktoriaus įsakymas) renginių organizavimui išduodami vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimas Nr. T1-2320 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo“.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimui gauti renginio organizatorius pateikia:          

  1. Prašymą, kuriame nurodo renginio formą ir jo turinį (prideda programą), renginio datą, jo pradžios ir pabaigos laiką, renginio vietą, numatomą dalyvių skaičių. Ant prašymo turi būti suderinimas su Policijos komisariatu dėl viešosios tvarkos palaikymo.
  1. Teritorijos, kurioje vyks renginys, savininko ar administratoriaus raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso Savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas).
  2. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava

 

9.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Andrėjevaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. egle.andrejevaite@silute.lt

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Veiksmų (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

11.

Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas)

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė,           tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt