Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS40

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų renginių organizavimui išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Leidimai (juos atitinka Administracijos direktoriaus įsakymas) renginių organizavimui išduodami vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimas Nr. T1-2320 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimui gauti renginio organizatorius pateikia:          

  1. Prašymą, kuriame nurodo renginio formą ir jo turinį (prideda programą), renginio datą, jo pradžios ir pabaigos laiką, renginio vietą, numatomą dalyvių skaičių. Ant prašymo turi būti suderinimas su Policijos komisariatu dėl viešosios tvarkos palaikymo.
  1. Teritorijos, kurioje vyks renginys, savininko ar administratoriaus raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso Savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas).
  2. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki renginio organizavimo dienos turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už komercinių renginių organizavimą nustatyta vietinė rinkliava (2014-11-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-2320).

Rinkliavos gavėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija (į. k. 188723322), gavėjo bankas AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT96 7180 7000 0113 0900, įmokos kodas 53688, įmokos pavadinimas – vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma. Leidimą leisti organizuoti renginį atitinka Administracijos direktoriaus įsakymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

 

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės (jei leidimo prašo juridinis asmuo) registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31


Ūkio skyriaus vyr. specialistė                                                             Irma Augutienė