1.

Paslaugos pavadinimas

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas.

2.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga.

3.1.

nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)

-

3.2.

nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Nustatyta prašymo forma.

4.

Paslaugos teikimo trukmė

-

5.

Paslaugos kaina

Išskiriamos vietos vieno kvadratinio metro kaina 1.10 Eur

6.

Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Rinkliavos gavėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija (į. k. 188723322), gavėjo bankas AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT96 7180 7000 0113 0900, įmokos kodas 53488, įmokos pavadinimas – vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą.

7.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Leidimai laikinai prekiauti ar teikti paslaugas išduodami vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr.T1-2280 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimui įsigyti pateikiama:

1.    Prašymas.

2. Dokumentų, patvirtinančių veiklos teisėtumą, kopijos.

3. Mokamasis pavedimas ar kasos kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava.

 

9.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Andrėjevaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. egle.andrejevaite@silute.lt

 

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Veiksmų (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

11.

Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas)

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė,           tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt