Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS41

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr.T1-2280 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimui įsigyti pateikiama:

1.    Prašymas.

2. Dokumentų, patvirtinančių veiklos teisėtumą, kopijos.

3. Mokamasis pavedimas ar kasos kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

-

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nustatyta vietinė rinkliava (2014-10-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-2280).

Rinkliavos gavėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija (į. k. 188723322), gavėjo bankas AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT96 7180 7000 0113 0900, įmokos kodas 53488, įmokos pavadinimas – vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės (jei leidimo prašo juridinis asmuo) registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31


Ūkio skyriaus vyr. specialistė                                                             Irma Augutienė