Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS16

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Licencijų dublikatai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20d. nutarimu Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, praradusi ar sugadinusi licenciją ir norinti įsigyti licencijos dublikatą, turi pateikti paraišką, kurioje nurodo šiuos duomenis: įmonės rekvizitus, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jeigu įmonė jį turi). Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas licencijos originalas, įmonė privalo kartu pateikti sugadintos licencijos originalą. Taip pat pateikimas mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, kad sumokėta valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos dublikato išdavimą nustatytas valstybės mokestis 112 Eur. Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swebank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52388, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisvos formos.    

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31