Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS34

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo sustabdymas ir šio sustabdymo panaikinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Leidimo galiojimas sustabdomas ir šis sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-12-09 įsakymu Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 155-7371).

Leidimo galiojimo sustabdymo laikotarpį nustato ją išdavusi institucija.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimo galiojimas sustabdomas, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus arba taksi, kuris įrašytas leidime, neatitinka Techninių reikalavimų, išskyrus atvejus, kai nustatytus trūkumus vairuotojas pašalina nedelsdamas vietoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimo galiojimas sustabdomas ne trumpesniam kaip 30 darbo dienų terminui nustatytiems trūkumams pašalinti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31