1.

Paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas.

2.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga.

3.1.

nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)

-

3.2.

nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Nustatyta prašymo forma.

4.

Paslaugos teikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų , kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

5.

Paslaugos kaina

Už leidimo išdavimą mokama 45 Eur valstybės rinkliava.

6.

Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52788, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už autotransporto veiklos licencijos  išdavimą.

7.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Leidimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-12-09 įsakymu Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 155-7371).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas.

2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijos, patvirtintos antspaudu ir vadovo parašu. Kai vežėjas fizinis asmuo, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, individualios veiklos registravimo ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos arba jų kopijos.

  1. Kelių transporto priemonės, kuri bus naudojama teikti keleivių vežimo taksi  paslaugas, registracijos liudijimas, techninės apžiūros rezultatų kortelė ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (grąžinama pasilikus kopijas). Jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.).
  2. Vairuotojo pažymėjimas.

5 .Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

9.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Ugnė Šunokienė, tel. 8 441 79 221, el. p. ugne.sunokiene@silute.lt

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Veiksmų (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

11.

Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas)

-