Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS33

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Leidimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-12-09 įsakymu Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 155-7371).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas.

2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijos, patvirtintos antspaudu ir vadovo parašu. Kai vežėjas fizinis asmuo, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, individualios veiklos registravimo ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos arba jų kopijos.

  1. Kelių transporto priemonės, kuri bus naudojama teikti keleivių vežimo taksi  paslaugas, registracijos liudijimas, techninės apžiūros rezultatų kortelė ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (grąžinama pasilikus kopijas). Jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.).
  2. Vairuotojo pažymėjimas.

5 .Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų , kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo išdavimą mokama 45 Eur valstybės rinkliava. Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52788, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už autotransporto veiklos licencijos  išdavimą. Valstybės rinkliavos dydis 35 Eur.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma. Prašyme turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kokios rūšies licencijos prašoma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31