Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SEN024

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažyma dėl žemės ūkio veiklos išduodama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla paskutinius 10 metų. Ši pažyma reikalinga asmenims, kurie dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“.

Prašymas išduoti pažymą dėl žemės ūkio veiklos priimamas tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją. Pagal pateiktą prašymą atsakingas seniūnijos darbuotojas parengia pažymą. Pažymą dėl žemės ūkio veiklos pasirašo seniūnas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29BC434BFAAF

2. Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC992A66B949

3. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4019DC914310

4. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-399

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.87F8C76E9ED7

5. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. BR1-199 „Dėl pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimo seniūnijoje procedūros aprašo patvirtinimo“

https://www.nma.lt/index.php/naudinga-informacija/teisine-informacija/teises-aktai/44?page=72

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Dokumentai, įrodantys ūkininkavimo paskutinius 10 metų  faktą:

2.1. pieno supirkimo ir priskaitymo knygelė;

2.2. ūkininko ūkio registravimo pažymėjimas;

2.3. buhalterinės apskaitos dokumentai;

2.4. gyvulių apskaitos žurnalas;

2.5. žemės nuosavybę patvirtinantys dokumentai;

2.6. raštiškas liudininkų patvirtinimas;

2.7. kiti dokumentai

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Ūkininkavimo faktą patvirtinančių duomenų kopijos iš seniūnijose esančių namų ūkio knygų

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Institucijos administracijos padalinio tarnautojas (-jai), kuris suteikia asmeniui atitinkamą administracinę paslaugą:

Gardamo seniūnija,

Gardamas, Šilutės r.,

Specialistė Birutė Pocevičienė, tel. (43 292), mob. 865253685

El. P. birute.poceviciene@silute.lt

 

Juknaičių seniūnas – Alfredas Gaubys

 tel. (8 441) 58 618, faks. (8 441) 58 618

 el.p. alfredas.gaubys@silute.lt

registruoja Natalija Domarkienė, (8441) 43542

el.p. natalija.domarkiene@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Specialistas Viktoras Vaitiekovas, (8441) 41 685

El.p viktoras.vaitiekovas@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kintų mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Antanas Kližentis, tel. (8 441)  47 389,

el. p. antanas.klizentis@silute.lt

 

Rusnės  seniūnija,

 Rusnė, LT99350,

Seniūnas Dalia Drobnienė tel. (8 441)58113,

el.p. dalia.drobniene@silute.lt

registruoja Aleksandras Dulskas, (8441)

el.p. aleksandras.dulskas@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Saugų k., Šilutės r. sav.

specialistas Kęstutis Sadauskas, tel. (8 441)  46 845;

el. p. kestutis.sadauskas@silute.lt

raštvedė Violeta Astrauskienė, tel. (8 441)  46 845,

el. p. violeta.astrauskiene@silute.lt;

 

Šilutės seniūnija

Specialistas Algirdas Ivanauskas, (8441) 62121

El.p. algirdas.ivanauskas@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, Šilutės r. sav.

Seniūnas Alfonsas Šeputis, tel. (8 441)  48 317,

el. p. alfonsas.seputis@silute.lt

 

Usėnų seniūnija,

Usėnai, LT99315,

Seniūnas Algirdas Rauktys tel. (8 441) 40118,

 el.p. algirdas.rauktys@silute.lt

 

Vainuto seniūnija,

A.Baranausko g.7, Vainuto mstl., Šilutės r. sav.

Specialistas Zigmas Venckus, tel. (8 441)  44 359,

el. p. zigmas.venckus@silute.lt

raštvedė Birutė Razbadauskienė, tel. (8 441)  44 359,

el. p. birute.razbadauskiene@silute.lt

 

Žemaičių Naumiesčio seniūnija

Klaipėdos 1, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. Sav.

Specialistė Vaidilutė Dūdienė, (8441) 59 809

El.p. vaidilute.dudiene@silute.lt

raštvedė Nijolė Aleškevičienė, tel. (8 441)  , 59 735

el. p.  nijole.aleskeviciene@silute.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos seniūnai, atsakingi už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 darbo dienos nuo prašymo pateikimo

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama paslauga

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Tik X seniūnijoje gyvenantiems asmenims

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Vadovaujamasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos suderintu su Klaipėdos apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų raštvedybinių metų dokumentacijos plane nurodytu registru