Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SEN22

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo norintiems prekiauti ar teikti paslaugas renginių, švenčių metu išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama tiesiogiai. Leidimų norintiems prekiauti ar teikti paslaugas renginių, švenčių metu išdavimas.                                    

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės 2005-09-15 sprendimas Nr. T1-787 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo savivaldybės viešose vietose ir turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pageidaujantys įsigyti vienkartinį leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginių, švenčių metu pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą, suderintą su renginio organizatoriumi;
2. Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo kopija, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;

3. Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo, fizinio asmens atitinkamos veiklos verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopijas;

4. Tautodailininko pažymėjimą;

5. Mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio mokestis;

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pageidaujantys įsigyti vienkartinį leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginių, švenčių metu pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą, suderintą su renginio organizatoriumi;

2. Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo kopija, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;

3. Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo, fizinio asmens atitinkamos veiklos verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopijas;

4. Tautodailininko pažymėjimą;

5. Mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio mokestis;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Gardamo seniūnija,

Liepų g. 4, Gardamas, LT-99417.

Seniūnas Tomas Balčytis,

tel. (8 441) 43266, el. p. tomas.balčytis@silute.lt

raštvedė Ingrida Kuršelienė,

tel. (8 441) 43266, el. p. ingrida.kurseliene@silute.lt

 

Juknaičių seniūnija,

Šiloko g. 3, Juknaiciai, LT-99331.

Seniūnas Alfredas Gaubys,

tel., faks. (8 441) 58 618,  

el. p. alfredas.gaubys@silute.lt

Raštvedė Aurelija Lileikiene

tel. (8 441) 58 614, el. p. aurelija.lileikiene@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Turgaus a. 1, Katyčiai, LT-99224.

Seniūnas Jonas Lukošaitis,

tel. (8 441)  41 685, el. p. jonas.lukosaitis@silute.lt,

raštvedė Elvyra Jokšienė,

tel. (8 441)  41 685, el. p. elvyra.joksiene@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kuršių g. 17, Kintai, LT-99358.

Seniūnas Antanas Kližentis,

tel. (8 441)  47 389, el. p.antanas.klizentis@silute.lt,

raštvedė Rimonta Budrikienė,

tel. (8 441)  47 389, el. p. rimonta.budrikiene@silute.lt

 

Rusnės seniūnija,

Neringos g. 7, Rusnė, LT-99350.

Seniūnė Dalia Drobnienė,

tel. (8 441) 58113, el. p.dalia.drobniene@silute.lt,

raštvedė Genefa Endriukaitienė,

tel. (8 441) 58260, el. p. genefa.endriukaitiene@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, LT-99402.

Seniūnas Dalia Rudienė,

tel. (8 441)  46 038, el. p. dalia.rudiene@silute.lt,

raštvedė Violeta Astrauskienė,

tel. (8 441)  46 845, el. p. violeta.astrauskiene@silute.lt

 

Šilutės seniūnija,

Lietuvininkų g.17, Šilutė, LT-99134.

Seniūnas Raimondas Steponkus,

tel. (8 441) 62120, el. p. raimondas.steponkus@silute.lt,

raštvedė Genė Toleikienė,

tel. (8 441) 62121, el. p. gene.toleikiene@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, LT-99383.

Seniūnas Alfonsas Šeputis,

tel. (8 441)  48 317, el. p.alfonsas.seputis@silute.lt,

raštvedė Jolanta Marcinkevičienė,

tel. (8 441)  48 264, el. p. jolanta.marcinkeviciene@silute.lt

 

Usėnų seniūnija,

Veržės g. 2, Usėnai, LT-99315.

Seniūnas Algirdas Rauktys,

tel. (8 441) 40118, el. p.algirdas.rauktys@silute.lt,

raštvedė Virginija Šikšniuvienė,

tel. (8 441) 40116, el. p.virginija.siksniuviene@silute.lt,

 

Vainuto seniūnija,

A. Baranausko g. 7, Vainutas, LT-99431.

Seniūnas Vitalijus Mockus,

tel. (8 441)  44 118, el. p. vitalijus.mockus@sil;ute.lt

raštvedė Birutė Razbadauskienė,

tel. (8 441)  44 359, el. p. birute.razbadauskiene@silute.lt

 

Žemaičių  Naumiesčio  seniūnija,

Klaipėdos g.1, Žemaičių  Naumiestis, LT-99207.

Seniūnas Jonas  Budreckas,

tel. (8 441)  59 735, el. p.jonas.budreckas@silute.lt,

raštvedė Nijolė Aleškevičienė,

tel. (8 441)  59 735, el. p. nijole.aleskeviciene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos seniūnas, atsakantis už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

Gardamo seniūnija,

 Gardamas, LT99417,

Seniūnas  tel. (8 441) 43266,

el.p. gardamas@silute.lt

 

Juknaičių seniūnas - Valentinas Dylertas

 tel. (8 441) 58 618, faks. (8 441) 58 618

 el.p. valentinas.dylertas@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Katyčių mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnė Juzefa Tamavičienė, tel. (8 441)  41 685,

el. p. juzefa.tamaviciene@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kintų mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Antanas Kližentis, tel. (8 441)  47 389,

el. p. antanas.klizentis@silute.lt

 

Rusnės  seniūnija,

 Rusnė, LT99350,

Seniūnė Dalia Drobnienė tel. (8 441)58113,

el.p. dalia.drobniene@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Saugų k., Šilutės r. sav.

Seniūnė Anastazija Oželytė, tel. (8 441)  46 038,

el. p. anastazija.ozelyte@silute.lt

 

Šilutės seniūnija,

Šilutė, Lietuvininkų g.17, LT99134,

 Seniūnas Raimondas Steponkus

tel. (8 441) 62120,

el.p.  raimondas.steponkus@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, Šilutės r. sav.

Seniūnas Alfonsas Šeputis, tel. (8 441)  48 317,

el. p. alfonsas.seputis@silute.lt

 

Usėnų seniūnija,

Usėnai, LT99315,

Seniūnas Algirdas Rauktys tel. (8 441) 40118,

 el.p. algirdas.rauktys@silute.lt

 

Vainuto seniūnija,

A.Baranausko g.7, Vainuto mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Vitalijus Mockus, tel. (8 441)  44 118,

el. p. vitalijus.mockus@silute.lt

 

Žemaičių  Naumiesčio seniūnija,

Žemaičių  Naumiestis, Šilutės r. sav.

Seniūnas Virginijus Stasiulis, tel. (8 441)  59 735,

el. p. virginijus.stasiulis@silute.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas, norintiems prekiauti ar teikti paslaugas renginių, švenčių metu

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493, 60.2 punktas )

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė. Prekiaujantys ar teikiantys  paslaugas renginių, švenčių metu šį leidimą privalo turėti visą paslaugos teikimo laikotarpį.