Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SEN12

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažymas apie deklaruojamą gyvenamąją vietą išduoda seniūnija fiziniams (juridiniams, įstatymų numatytais atvejais) asmenims savo seniūnijų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsniu ir 11 straipsnio 4 dalimi, 1992-01-23 Nr.I-2237

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCBDC82E26CD

2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 6 straipsniu, 2003-01-21 Nr.IX-1296

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5D68BD2EAFF

3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas 2008-09-15, Nr. X-1722

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF599A1A6DD5

4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2003-01-21 Nr. IX-1296

https://www.e-  tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5D68BD2EAFF 

5. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015-12-30

įsakymas Nr. V-294 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (pridedamas).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas(LR piliečio pasą, Europos bendrijos valstybės narės asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba dokumentą patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje)..

3. Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Suteikta teisė prisijungi ir naudotis gyventojų registro duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Institucijos administracijos padalinio tarnautojas (-jai), kuris suteikia asmeniui atitinkamą administracinę paslaugą:

Gardamo seniūnija,

 Raštvedė Ingrida Kuršelienė

Šilutės rajono savivaldybė, Gardamas, LT99417, tel. (8 441) 43266, el.p. ingrida.kurseliene@silute.lt

 

Juknaičių seniūnija,

Raštvedė – Aurelija Lileikienė

Šilutės raj., Juknaičių sen., Juknaičių k., Šiloko g. 3, LT-99331, tel. (8 441) 58 614, el.p. aurelija.lileikiene@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Katyčių mstl., Šilutės r. sav.

raštvedė Elvyra Jokšienė tel. (8 441)  41 685,

el. p. elvyra.joksiene@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kintų mstl., Šilutės r. sav.

raštvedė Rimonta Budrikienė, tel. (8 441)  47 389,

el. p. rimonta.budrikiene@silute.lt

 

Rusnės seniūnija,

Rusnė, LT99350,

 Raštvedė Genefa Endriukaitienė tel. (8 441) 58260,

el.p. genefa.endriukaitiene@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Saugų k., Šilutės r. sav.

raštvedė Violeta Astrauskienė, tel. (8 441)  46 845,

el. p. violeta.astrauskiene@silute.lt

 

Šilutės seniūnija,

Šilutė, Lietuvininkų g.17, LT99134,

Raštvedė Genė Toleikienė tel. (8 441) 62121,

el.p. gene.toleikiene@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, Šilutės r. sav.

raštvedė Jolanta Marcinkevičienė, tel. (8 441)  48 264,

el. p. jolanta.marcinkeviciene@silute.lt

 

Usėnų seniūnija, Usėnai, LT99315,

Raštvedė Virginija Šikšniuvienė tel. (8 441) 40116, el.p. virginija.siksniuviene@silute.lt

 

Vainuto seniūnija,

A.Baranausko g.7, Vainuto mstl., Šilutės r. sav.

raštvedė Birutė Razbadauskienė, tel. (8 441)  44 359,

el. p. birute.razbadauskiene@silute.lt

 

Žemaičių  Naumiesčio  seniūnija,

Klaipėdos g.1, Žemaičių  Naumiestis,

raštvedė Nijole Aleškevičiene, tel. (8 441)  , 59 735

el. p. nijole.aleskeviciene@silute.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos seniūnas, atsakantis už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

Gardamo seniūnija,

 Gardamas, LT99417,

Seniūnas  tel. (8 441) 43266,

el.p. gardamas@silute.lt

 

Juknaičių seniūnas – Alfredas Gaubys

 tel. (8 441) 58 618, faks. (8 441) 58 618

 el.p. alfredas.gaubys@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Katyčių mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Jonas Lukošairtis, tel. (8 441)  41 685,

el. p. jonas.lukosaitis@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kintų mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Antanas Kližentis, tel. (8 441)  47 389,

el. p. antanas.klizentis@silute.lt

 

Rusnės  seniūnija,

 Rusnė, LT99350,

Seniūnė Dalia Drobnienė tel. (8 441)58113,

el.p. dalia.drobniene@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Saugų k., Šilutės r. sav.

Seniūnas Dalia Rudienė, tel. (8 441)  46 038,

el. p. dalia.rudiene@silute.lt

 

Šilutės seniūnija,

Šilutė, Lietuvininkų g.17, LT99134,

 Seniūnas Raimondas Steponkus

tel. (8 441) 62120,

el.p.  raimondas.steponkus@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, Šilutės r. sav.

Seniūnas Alfonsas Šeputis, tel. (8 441)  48 317,

el. p. alfonsas.seputis@silute.lt

 

Usėnų seniūnija,

Usėnai, LT99315,

Seniūnas Algirdas Rauktys tel. (8 441) 40118,

 el.p. algirdas.rauktys@silute.lt

 

Vainuto seniūnija,

A.Baranausko g.7, Vainuto mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Vitalijus Mockus, tel. (8 441)  44 118,

el. p. vitalijus.mockus@silute.lt

 

Žemaičių  Naumiesčio seniūnija,

Žemaičių  Naumiestis, Šilutės r. sav.

Seniūnas Virginijus Stasiulis, tel. (8 441)  59 735,

el. p. virginijus.stasiulis@silute.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Prašymas nurodant pageidavimą įtraukti arba ne nepilnamečius vaikus. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmenys gali užsisakyti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš Gyventojų registro tarnybos internetu (paslauga mokama). Išsamesnė informacija http://www.epaslaugos.lt  , http://www.evaldzia.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Tik X seniūnijoje gyvenantiems asmenims

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Vadovaujamasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos suderintu su Klaipėdos apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų raštvedybinių metų dokumentacijos plane nurodytu registru